پایان موفقیت آمیز دومین حراج

حراج تهران در نهایت افتخار اعلام می دارد که در پایان دومین حراج موفقیت آمیز خود در هفتم تیر ماه 1392، به رقم کل فروش 65,450,000,000 ریال دست یافت. در این رویداد که با حضور جمع کثیری از مجموعه داران و علاقه مندان به هنر در هتل آزادی تهران برگزار شد، صددرصد آثار ارائه شده به فروش رسید و بدین ترتیب یک رکورد تاریخی در یک شب غرورانگیز برای هنر معاصر ایران رقم خورد .

 • سهراب سپهری - بدون عنوان
  64

  سهراب سپهری(1307-1359)

  جزییات بیشتر
  Zoom
  64

  سهراب سپهری(1307-1359)

  بدون عنوان
  امضاء : «Sepehri 70» انگلیسی (پایین راست)
  رنگ روغن روی بوم
  90×80 سانتی متر
  تاریخ اثر:1349
  این اثر پیش از انقلاب از طریق گالری سیحون تهران توسط یک مجموع هدار صاحب نام و مقیم آمریکا خریداری و در سال 1390 به مجموعه دار کنونی آن فروخته شده است.

  برآورد قیمت :350 - 500 میلیون تومان
  قیمت فروش:700 میلیون تومان
  بزرگــنمایی
  جزییات بیشتر
 • مسعود عربشاهی - بدون عنوان
  115

  مسعود عربشاهی(1314)

  جزییات بیشتر
  Zoom
  115

  مسعود عربشاهی(1314)

  بدون عنوان
  امضاء : امضاء: «مسعود عربشاهی »1387 فارسی )ه ردو لت پایین چپ(
  ترکیب مواد
  دو لته ای، هرکدام 186×176 سانتی متر، در مجموع 186×352 سانتی متر
  تاریخ اثر:1387


  برآورد قیمت :100 - 150 میلیون تومان
  قیمت فروش:110 میلیون تومان
  بزرگــنمایی
  جزییات بیشتر
 • پرویز تناولی - دیوار و سه هیچ
  118

  پرویز تناولی(1316)

  جزییات بیشتر
  Zoom
  118

  پرویز تناولی(1316)

  دیوار و سه هیچ
  امضاء : امضاء: »Parviz 09« انگلیسی )روی پایه(
  برنز
  52/5×25×11/5 سانتی متر
  تاریخ اثر:1378
  شماره 4 از تعداد 5 نسخه

  برآورد قیمت :60 - 80 میلیون تومان
  قیمت فروش:116 میلیون تومان
  بزرگــنمایی
  جزییات بیشتر
 • سهراب سپهری - بدون عنوان
  141

  سهراب سپهری(1359 - 1307)

  جزییات بیشتر
  Zoom
  141

  سهراب سپهری(1359 - 1307)

  بدون عنوان
  امضاء : امضاء: «سهراب سپهري » فارسي )پايين راست(
  اکريليک و رنگ روغن روي بوم
  70×100 سانتي متر
  تاریخ اثر:1346


  برآورد قیمت :180 - 250 میلیون تومان
  قیمت فروش:190 میلیون تومان
  بزرگــنمایی
  جزییات بیشتر
بستن
Next
Prev