نتایج نهایی حراج

* قیمت نهایی فروش شامل قیمت برنده مزایده بعلاوه ۱۰٪ حق الزحمه حراج‌گزار می‌باشد.