Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر معاصر ایران - تیر 1401

86   شیده تامی (متولد 1341)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شیده تامی 80» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×145 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380

برآورد قیمت

3000 - 2000 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 2,200,000,000 ریال

درباره اثر

نقاشی چهره‌‌های اکسپرسیونیستی، مشخصه آثار شیده تامی است. او بار عاطفی نقاشی را در این اثر با رنگ بیان می‌کند. فام‌های مختلف سیاه تا خاکستری پسزمینه و بدن فیگورها را می‌سازد و تجسم اجزای صورت، تنها با رنگ قرمز و آمیختگی آن با سیاه و سفید انجام می‌پذیرد. این کمینه‌گرایی در رنگ، به واسطه نگاه تقلیل‌گرا در فرم تشدید می‌شود و اثری را شکل می‌بخشد که رویکردی نئواکسپرسیونیستی با سوژه انسانی است. ابژه‌های انسانی به واسطه دفرماسیون نامأنوس در چهره، حسی از گنگی را القاء می‌کنند که به واسطه فقدان جنسیت، سن، نژاد و دوره زمانی مشخص، با هر مخاطبی ارتباط برقرار می‌کند. ضربه‌‌قلم‌موهای اکسپرسیونیستی بر بیانگری درونی اثر می‌افزاید؛ گویی مخاطب با هویتی دوپاره روبه‌رو شده که نقاب از چهره کنار گذاشته و خود را در بی‌پیرایه‌ترین و خالص‌ترین حالت نمایان ساخته است. در این نمایش بی‌پروا از پیچیدگی ماهیت انسانی، نوع قرارگیری دو سر در تصویر به گونه‌ای است که حسی از همدردی میان خود و آن خودِ دیگر را به ذهن متبادر می‌سازد. وجهی به سایه رانده و کنار گذاشته شده که در درون هر انسانی وجود دارد، برای لحظاتی حضور می‌یابد و این ابراز وجود با همدلی همراه است. نوع حالت‌گرایی چشمان و لب‌ها بر این حس گنگ همراه با همدلی می‌افزاید و از هولناکی اثر می‌کاهد.