Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران - تیر 1398

67   فریده لاشایی (1391-1323)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

امضاء: «فریده لاشایی 86» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386
پیشینه:
این اثر متعلق به مجموعه خصوصی خانم فلچیتا فرارو می باشد.

برآورد قیمت

4,000 - 3,000 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 4,000,000,000 ریال

درباره اثر

الهام‌بخشی بکر طبیعت در نقاشی‌های فریده لاشایی، حضوری همیشگی دارد؛ ضرباهنگ شاعرانه و تغزلی رنگ و خط بر بوم نقش می‌بندد و طبیعت را در مرز میان انتزاع و فیگور معلق نگاه می‌دارد. خطوط آزاد قلم با رنگ‌های رقیق و کم‌فام به هم می‌آمیزد و خودانگیختگی نقاش را خلسه‌وار نقش می‌زند.

در نقاشی پیش‌رو تنه یک درخت، انبوه برگ‌ها، یک شکوفه و یا میوه‌ای خوشرنگ در میان شاخسار درخت، در ساده‌سازی و حذف جزییات تا بدانجا می‌رسد که وسوسه بازنمایی طبیعت‌گرایانه به کلی کنار گذاشته شده و ایده نقاشی ناب در بیانی آبستره متجلی می‌گردد.

هرچند نقاشی انتزاعی از طبیعت مشخص‌ترین ویژگی نقاشی‌های لاشایی است، اما آنچه این آثار را درخور توجه بیشتر می‌کند، جسارت همراه با لطافت است. نوع رنگ‌گذاری با ضربه‌های تند و آزادانه قلم‌مو در کنار ایجاد ابهام بصری برآمده از نگاه زنانه به عالم، تکنیکی را رقم می‌زند که جلوه‌های شکوهمند زندگی را در خوانشی مفهوم‌گرا بازمعنا می‌کند.

در اثر حاضر که مربوط به دهه پایانی حیات نقاش است، انرژی خطوط رها در ریتم پرهیجان خود، ایجاد نوعی حس اضطراب، نگرانی و در خودگم‌شدگی را انتقال می‌دهد. خطوط در ضرباهنگی خلسه‌وار فرو می‌روند و مرز میان درخت و برگ و ابر و آسمان از میان برداشته شده تا ابهام بصری به نمادگرایانه‌ترین فرم، صورت پذیرد.

انتخاب کمپوزیسیون جسورانه که کادر را به دو بخش تقریباً مساوی تقسیم کرده، نشان از قدرت هنرمندانه نقاش دارد که به واسطه رنگ‌گزینی محدود، نقاشی را پویا و پرتحرک می‌کند. خط قرمز در میانه تابلو با برشی اریب، بر این پویایی می‌افزاید و انرژی خطوط درهم‌رفته بالای کادر را دو چندان می‌کند. این خط میانه، عملاً کادر را به دو قسمت تقسیم می‌کند که می‌توان آن را هماوردی دو فضای متضاد دانست. نیمه بالا پر انرژی، رها، فعال و پرتحرک است. کاربست خطوط قهوه‌ای و خاکستری در گوشه‌ها، حسی از ابرهای توفان‌زا را ایجاد می‌کند که بر تنه نحیف درخت تازیانه می‌زنند؛ اما در نیمه پایینی خبری از اضطراب نیست؛ سفیدی بوم برای آفرینش سکون، سکوت و تعلیقی پرآرامش کافی است. در این میان تنه درخت با نزدیک شدن به کناره پایین نازک و نازک‌تر می‌شود، گویی جوان شده و در سفیدی امیدبخشی محو و حل می‌گردد.