Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
هنر کلاسیک و مدرن ایران - تیر 1397

9   لیلی متین‌دفتری (1386-1315)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

امضاء: «Leyly 68» (راست وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
73×92 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347
پیشینه:
اثر حاضر متعلق به یک مجموعه معتبر در پاریس می‌باشد.

برآورد قیمت

2000 - 1500 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 2,400,000,000 ریال

درباره اثر

آثار متین‌دفتری، حتی در انتخاب موضوع نیز خلوص خاص خود را دارند؛ پرتره‌ها و طبیعت‌بیجان‌هایی که او موضوع نقاشی‌های خود قرار می‌داد، بیش از آن‌که موضوع‌محور باشند، فرم‌گرا هستند. رنگ و سطح، در هارمونی آرام با کاربست سادگی، اثری را شکل می‌دهد که تنها در بستر مدرنیستی قابل ادراک خواهد بود.

موضوعات به شدت ساده، که بار ادبی و اجتماعی ندارند، بهانه‌ای هستند برای جست‌وجوهای فرمالیستی متین‌دفتری. مانند اثر حاضر که آشیانه یک پرنده با سه تخم در آن، در نهایت کمینه‌گرایی در میانه تابلو ترسیم شده و سطوح وسیع طیف آبی‌ها از مرکز تابلو به اطراف گسترش یافته‌اند. گویی بیننده با یک اثر انتزاعی روبه‌روست و آشیانه پرنده نیز بهانه‌ای بیش برای نمایش فرم و رنگ و ریتم نیست. بدین طریق هنرمند توانسته بر «فرم» بیش از «محتوا» تأکید ورزد.

با آن‌که لیلی متین‌دفتری در خانواده‌ای با پشتوانه عمیق سیاسی به دنیا آمد، اما همیشه فضای درونی و خلوت خویش را بر عالم پرالتهاب بیرون ترجیح می‌داد. عدم علاقه به مصاحبه و حتی برپایی نمایشگاه، به پیروی از همین خلوت‌گزینی در سراسر عمر با او باقی ماند؛ نگرشی که می‌توان رد پای آن را در زبان هنری کمینه‌گرا و رویکرد خلاصه‌انگار او نیز بازجست. از همین رو، تعداد آثاری که امروزه از متین‌دفتری برجای مانده، اندک و در عین حال منحصر به‌فرد است و همین اقلیت آثار، ارزشی افزون به هر یک از تابلوها می‌بخشد.

لیلی متین‌دفتری پرورش‌یافته هنر غرب بود و تحصیلات خویش را در انگلستان به پایان برد، اما کارهایش دارای هویتی شرقی است. نگاه زنانه که در خلوت تابلو و خطوط ظریف نمایان می‌شود، در تمامی آثار او قابل پیگیری است.