Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج معاصر ایران - دی 1397

13   منوچهر نیازی (متولد 1315)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

امضا:« نیازی M.Niazi 2009 » (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
180×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

برآورد قیمت

1,500 - 1,000 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 1,100,000,000 ریال

درباره اثر

تابلوهاي منوچهر نيازي را مي‌توان تصويري از عميق‌ترين تنهايي‌هاي بشري دانست. وي نقاشي طبيعتگراست كه به واسطه پيوندش با موسيقي و طبيعت، نقاشي‌هايي شلوغ و پر نقش را بر بوم‌هاي بزرگ خلق مي‌كند. آثار وي ميان رئاليسم و رمانتيسيسم در نوسانند. او ترجماني از طبيعت زيباي ايران را از دل آشفتگي و بي‌نظمي به ارمغان آورده و داستان سرگرداني مردم جهان را بازگو مي‌كند.

آثار متاخر وي كه عمدتاً با موضوع درخت خلق شده‌اند، انبوهي از درختان ستبر ريشه در خاك و سر به فلك‌كشيده را به نمايش مي‌گذارند كه با قدرت ايستاده و شكوه و اقتدار خود را به رخ مي‌كشند. درخت نماد زايش، جاودانگي، حيات دوباره و سرزندگي است و تشابهي ازلي با انسان دارد؛ هر دو ريشه در خاك و سر بر آسمان دارند، اما در اين تابلوها خبري از آسمان نيست. آن‌چه بيش از همه به چشم مي‌آيد، تنه درختاني است كه مخاطب را به كشف خود و اصلي كه از آن جدا مانده فرامي‌خوانند. گويي پناه انسان مي‌شوند تا به اصل خويش بازگردد و در طبيعت بكر غوطه‌ور شود.

در اثر حاضر كه به همين مجموعه تعلق دارد، غلبه رنگ آبي يأس، سرما و نااميدي را به ارمغان مي‌آورد. هرچند نقطه‌پردازي با رنگ‌هاي زرد و قرمز در پسزمينه، چرخه رنگ را كامل كرده و تا حدودي از سردي اثر كاسته، ليكن ملال و بهت نقاش را بر ملا مي‌سازد و مخاطب را نيز در بهت و حيرت فرو مي‌برد.