Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
هنر معاصر ایران - دی 1396

81   مهرداد صدری (متولد 1323)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : در ستایش طبیعت

امضاء: «SADRI 2017» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×260 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

برآورد قیمت

600 - 400 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 400,000,000 ریال

درباره اثر

حرکت پرتوهای نور در فرم‌های چین‌خورده از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار اخیر مهرداد صدری است که حس جنبش و زایش را به ارمغان می‌آورد. نقاشی حاضر که از جدیدترین آثار اوست، به مجموعه‌ای تعلق دارد که در آن توجه نقاش بیشتر به طبیعت و فرم‌های ارگانیک معطوف بوده و برای بیان این ایده از زبانی بهره جسته که با طبیعت ارتباط داشته باشد. پیوند عمیق میان رنگ و فرم از خصوصیات بارز این آثار به شمار می‌رود که باعث می‌شود با اثر همخوانی بیشتری داشته باشد. در این اثر فرم‌های مدور و تکرارشونده نشانه‌ای از طبیعت هستند و نقاش با مهارت خاصی چین و چروک‌ها را در فرم رگبرگ‌ها نشانده و حالتی نیمه‌انتزاعی به آن بخشیده است. بهره‌گیری از دایره‌های مواجی که روی هم لغزیده و گاه درهم فرو رفته یا یکی از دل دیگری بیرون آمده، بر جنبش و پویایی اثر افزوده است. گویی هر برگ از سویی در خود فرو می‌رود و از سوی دیگر از نو زاده می‌شود. آنچه در ساختار صوری اثر جلوه می‌کند، فرم‌های برش‌خورده برگ‌های دایره شکل است که با بیشترین تضاد نوری روی هم قرار گرفته و چالشی میان نور و ظلمت، هستی و نیستی و حیات و ممات را جلوه‌گر می‌سازند. نقاش با به‌کارگیری رنگ‌های رقیق و شفاف از به وجود آوردن هر بافت اضافه‌ای بر سطح بوم پرهیز کرده و توجه مخاطب را تنها به حرکت پرتوهای نور در بافت نرم و سیال فرم‌ها معطوف می‌کند. استفاده از تونالیته‌های زرد و سبز در کل اثر نیز بازی نور را در چین برگ‌ها به نمایش می‌گذارد. او از عریان‌گویی پرهیز کرده و مخاطب را به کشف معنای مستتر در فرم‌ها فرا می‌خواند. گویی در این اثر برگ‌ها روی حقیقتی را پوشانده‌اند، اما اگر دقت شود، حقیقت در همین بازی نورها نهفته است و شاید از این جهت اثر عنوان «در ستایش طبیعت» را به خود اختصاص داده است.