Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر معاصر ایران - مرداد 1400

39   پی‌بک (متولد 1362)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : از مجموعه ابرکان

امضاء: «97 p.b 18» (وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
175×175 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

برآورد قیمت

4000 - 3000 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 3,000,000,000 ریال

درباره اثر

پی‌بک نام اختصاری پیمان بارآبادی و بابک آل‌ابراهیم است که آثار هنری خود را به صورت مشترک خلق می‌کنند. این هنر اشتراکی که تنها در بستر پست مدرن قابل فهم، ادراک و توجیه است در بازنمایی آثار تولیدی ایشان نیز دیده می‌شود؛ محدود نکردن پروسه خلق اثر هنری به مدیای مشخصی چون نقاشی و بهره گیری از انیمیشن، مجسمه، موسیقی و ویدیو، بخشی از نگرش اشتراکی است که این دو هنرمند معاصر در تولید آثار خود به کار می‌گیرند. همچنین با آن‌که هنر فیگوراتیو ایشان، در رسیدن به فرم موجودی زنده، کاملاً شخصی‌سازی شده، اما فرمالیستی نیست و ارتباط عمیقی با متن دارد. در واقع آثار هنری ایشان ریشه در متون ادب پارسی دارد و بدین طریق راه متن و بازخوانی نماد و نشانه‌های زبانی و نگرش‌های عرفان شرقی به عالم در ترجمان تصویری را به هنر ایشان باز می‌کند. در این میان شاعرانگی، شاید مفهومی غالب در مجموعه‌های مختلفی است که توسط پی‌بک آفریده شده و پیکره‌های نرم، شفاف و روح‌انگیزشان را در فضاهای مختلف به هم پیوند می‌دهد.

اثر پیش‌رو به مجموعه «ابرکان» تعلق دارد و پیش از این در نمایشگاه ولوآ[1] پاریس به نمایش درآمده است. در این مجموعه هنرمندان با پیگیری از روایت داستانی شاعرانه پارسی، چون نوشتارهای عباس حسینپور، به دنبال نمایش ضَحوک هستند. ضحوک به معنای راه آشکار، فراخ و روشن، محور اصلی مجموعه ابرَکان را تشکیل می‌دهد و شاید مراد از آن راهی است که روح را از گرداب عدم می‌رهاند. بدین واسطه می‌توان ابرکان را استعاره از موجوداتی سوررئالیستی دانست که در مرزی میان انسان و حیوان، زیست زمینی یا زیست آبی، جن و انس قرار دارند و هنوز غلبه جسمانی، روحشان را در بند تن و قالب محسوس درنیاورده است. از سویی به واسطه بهره‌گیری از ریتم منظم و کاهش‌دهنده ابرکان، کلیت تصویر مانند یک حفره است و ذهن را تا جای ممکن به عمق خود می‌کشاند. این کشش در استفاده از رنگ سیاه زمینه، مفهومی چاه‌گونه می‌یابد که موجوداتی گروتسک‌وار در آن به تنگ آمده‌اند. شاید استفاده از نام‌هایی چون «خَ لَ» و «چاه ابرکان» برای دیگر آثار این دو هنرمند دلیلی بر صدق این نظر باشد. گویی در جایی میان عالم بود و نبود، ارواحی در فراسوی هستی، منتظر «کن فیکون»[2] گفتن ساحت حق، در دایره‌ای بی‌منتها در سیلانند.

[1] . Vallois

[2] . به معنای «باش! پس موجود می‌شود» که به معنای خلق موجودات به محض اراده خداوند است و هشت بار در قرآن کریم تکرار شده است.