Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج معاصر ایران - دی 1397

66   ژازه تباتبایی (1386- 1309)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

امضاء: « JAZEH TABATABAi 1990 » (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
سه‌لته‌ای، هر لت 80×100 سانتیمتر، در مجموع 240×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1369
پیشینه:
این اثر متعلق به مجموعه شخصی آقای بهروز دارش می باشد.

برآورد قیمت

6,000 - 4,000 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 7,500,000,000 ریال

درباره اثر

اثر حاضر، كه از نظر سبك و ابعاد با اكثر آثار ژازه تفاوت دارد، از طرفي به لحاظ تركيب‌بندي، فرم و پالت رنگي آثار ژرژ براك را به خاطر مي‌آورد و از سویی دیگر به لحاظ طراحي ساده با حداقل جزیيات فيگورها و استفاده از کمترین رنگ‌ها يادآور نقاشي‌هاي ديواره غارهاست كه از دوران پارينه‌سنگي برجاي مانده است. اين تقابل سنت و مدرنيته مایه اثر حاضر است.

در اين نقاشی تلفيقي از چند حيوان دیده می‌شود. جانوراني كه بيش از هر چيز به گاو شبيه هستند، با گوش‌هايي آويزان و چشم‌هايي بسته كه هيچ اثري از قدرت و خشم در چهره آنان ديده نمي‌شود و مطيع و رام در حركتند. گويي خلاقيت و ابداع ژازه و نگاه خاص او در خلق موجودات اساطيري نيز جلوه‌گر شده است. نحوه تركيب‌بندي فشرده اين حيوانات در مركز تابلو يك گله را تداعي مي‌كند كه نمادي از اجتماع محسوب مي‌شود و با رنگ‌هاي سرد در آميخته است. يك تركيب خلاقانه و هنرمندانه براي بيان حال و روز انسان معاصر كه تمدن، فرهنگ و هويت خويش را از دست داده و با چشماني بسته در اجتماع رها شده است. برخي از این حیوان‌ها در خلاف جهت ديگري در حركتند، اما آن چه بيش از همه جلب توجه مي‌كند فيگور دو جانور نر و ماده‌اي است كه پس از عبور از يكديگر سرهايشان را به عقب و به سمت هم برگردانده‌اند، در حالي‌كه چشم‌هايشان همچنان بسته است. گويي بويي از يك آشنايي عميق به مشامشان خورده و متوقف شده‌اند. اين رابطه تبديل به رازي مي‌شود كه مخاطب را به كشف آن فرامی‌خواند. اين يك برخورد نمادين و عاشقانه با تقابل گذشته و آينده به حساب مي‌آيد، تقابل سنت و مدرنيته. سر جانوراني كه بين اين دو قرار گرفته و در حركتند، گوياي زمان حال است كه با آينده پيوند مي‌خورد و به گذشته تبديل مي‌شود. بدين ترتيب عنصر زنانه و لطيفي در كل اثر به چشم مي‌خورد كه بازتاب شاعرانه دوري‌ها و نزديكي‌هاست؛ و عشقي كه در جريان است.

ژازه تباتبایی در روش زندگی هنرمندانه و آثار خود به نوعی استقلال فكري و پرهيز از كليشه‌سازي رسیده بود. پرهیز از سبك‌هاي از پيش تعريف شده در مدرنيسم ايراني، وي را به هنرمندي مستقل و صاحب سبكی شخصي تبدیل كرده است. او به شيوه خاص خود به بازآفريني اسطوره‌ها مي‌پردازد و به آن‌ها معنایی امروزی می‌بخشد.

نقاشي‌هاي ژازه دربرگيرنده نمادها و نشانه‌هاي مهمي است كه تابع بيان فيگوراتيو و ويژه خودش می‌باشد. اين آثار با بهره‌گيري از فضاي خيالي و كاربرد فرم و محتوا با نمادهاي عاميانه بن‌مايه‌هاي فرهنگي وي را به نمايش مي‌گذارند. تعلق‌خاطر ژازه به ادبيات و هنر فولكلوريك ايران در بهره جستن او از نمادهايي چون شير، خورشيد، اسب، پرنده و آدم خود را عيان مي‌كند، اما اين نمادها همان نشان و محتواي سابق را بيان نمي‌كنند، بلكه به گونه‌اي طنزآميز و شوخ‌طبعانه نمايان شده و مطابق با زمانه و فرهنگ معاصر، با نگاه شخصي هنرمند تركيب مي‌شوند. اين بيان طنازانه به دليل بي‌ارزش شدن آن مفاهيم در دنياي معاصر است و هنرمند گويي بيش از آن كه بخواهد نمادها را با مفاهيم آشنا در آثار خود بنماياند، به دنبال نمايش روند رو به اضمحلال و سست جهان فعلي است؛ دنيايي كه گويي همه آثار و بقاياي گذشته را به تمسخر گرفته است.

آن‌چه در دنياي اسطوره مي‌گذرد براي ژازه اهميت دارد. هنر او در حقيقت واكنشي است به انسان معاصر كه سست، شكننده و فاني است. زنانگي وجه غالب در اكثر نمادها و نشانه‌هاي آثار اوست. اين نقاشي‌ها احياي افسانه‌ها، شعرها و دورنمايي از جنگ و صلح انسان‌هايي است كه پيشتر زيسته و بعدها خواهند زيست.