Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر مدرن و معاصر ایران - خرداد 1394

93   ایرج کریمخان زند (1385-1329)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

فولاد
122×100×60 سانتی متر
تاریخ اثر 1384
تک نسخه

برآورد قیمت

800 - 600 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 600,000,000 ریال

درباره اثر

ایرج زند از جمله هنرمندانی است که نقاشی و مجسمه‌سازی را در پی هم تجربه کرد، «برای او تجربه ذهنی هنرمند مهم‌تر از شکل بیان آن بود. در نقاشی‌هایش به ساده‌سازی و کژنمایی فرم‌ها می‌پرداخت. زند نقاش از اواخر 1370 به مجسمه‌سازی روی آورد و در این رویکرد توانایی‌های نهفته‌اش را آشکار ساخت. ماده سخت (برنج، آهن، پلاکسی‌گلاس) جان گرفت. فرم از سکون سطح رها شد، پیچان شد، و در فضا به جنبش در آمد. زیبایی در سادگی، سبُکی و شفافیت انحناها معنا یافت.»[1]
ایرج زند با به انتزاع رساندن «ظرفیت حرکت» از مجسمه‌های سه‌بُعدی ساکن در فضا، «حرکت رقصان» را موضوع مجسمه‌سازیش قرار داد. این هنرمند، اگرچه ظاهراً با تقلیل مجسمه از حجم سه‌بُعدی به شکل دوبُعدی به کاهش ظرفیت حجمی رسید اما با حرکت بخشیدن به آن و رقصان کردنشان بُعد گسترده‌تری را خلق کرد. وی با تأکید بر کاهش‌پذیری خطوط و حجم‌ها، به منتهای سادگی رسیده و با دراماتیزه کردن وضعیت مجسمه و نمایش دینامیک آن در فضا ، نوعی حرکت به آن بخشیده.
از نظر مضمونی او به ادبیات شعری ایران وابسته است و با نوعی تغزل عرفانی توانست مفاهیمی چون شفافیت شهودی را که در پرواز متجلی می‌شود و عشق و رهایی را که در پیچ و تاب اندام‌های مجذوب مجسم می‌شود، در دایره  انسان‌گرایی نمایش دهد.[2]
در مجسمه‌های ایرج زند نوعی بالبداهگی ، نوعی تأثیر آنی هست. نوعی سادگی ذاتی که مترادف انسجام و کمال و پختگیست. این ویژگی خلوص و ایجاز و سادگی به عنوان مهم‌ترین مشخصه آثار ایرج زند به حساب می‌آید. [3]


[1] – پاکباز، رویین، گزیده آثار ایرج زند، نشر نظر، 1387، ص.13.
[2] – مجابی، جواد، همان، صص. 19-18.
[3] – سحابی، مهدی، همان، صص. 105-104.