Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران - تیر 1396

22   نصرالله افجه ای (متولد 1312)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

امضاء: (نصرالله افجه ای Afjei ) (وسط راست)
اکریلیک روی بوم
سانتیمتر 194×140
تاریخ اثر: 1391

برآورد قیمت

3,500-2,500 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 3,400,000,000 ریال

درباره اثر

در اثر حاضر، كاربست حروف همچون عناصری شکلی برای پر كردن یك فضای از پیش مشخص، به حدی بارز است كه كفه ترازو به نفع نقش كردن تصویر سنگین‌تر می‌شود. حروف، ریز و ناخوانا هستند و چنان در هم تنیده‌اند كه مجالی برای تشخیص جنبه‌های فنی و اجرایی آن‌ها وجود ندارد و این رفتاری عمدی برای عبور از سنت خوشنویسی و ورود به قلمروی نقاشی انتزاعی است. اثر حاضر به اتكای زمینه ظهورش به جایی میانه خوشنویسی و نقاشیخط تعلق دارد؛ حد واسط ترسیم نقوش گیاهی و جانوری به كمك حروف كه در تاریخ خوشنویسی ایرانی سابقه‌ای دیرینه دارد. نقاشیخط كه ژانری معاصر است، پدید آوردن فرم‌هایی مبتنی بر خط را به یاری ابزارهای نقاشی همچون بافت، سطح و رنگ دنبال می‌كند. این اثر واجد هر دو خصوصیت است و خصلتی تركیبی دارد. حروف ریز و در هم تنیده، نقاشی‌های پوآنتیلیستی را تداعی می‌کند. آثاری كه از دور فرم واحدی را القا می‌كنند، ولی از نزدیك مجموعه‌ای از اتم‌های ریزند كه با حوصله و مرارت بسیار كنار هم چیده شده‌اند؛ كوششی تحسین‌برانگیز كه بیشتر متكی به مهارت فنی و تمركز ذهنی هنرمند است. در نقاشی حاضر، حروف، جایگزین نقاط ریز شده و از هویت معنادار نوشتار خود فاصله گرفته‌اند تا حجم، سطح، شکل و یا سایه‌روشن ایجاد کنند.مانند دیگر آثار افجه‌ای كه با كیفیتی مشابه این اثر خلق شده‌اند، خطی كه پایه قرار گرفته، چیزی شبیه كوفی یا معقلی است. این كهن‌ترین خط اسلامی است كه در آن به دلیل غلبه «سطح» بر «دور» قابلیت بیشتری برای ایجاد رشته‌های طویل از آن نوع كه در كار افجه‌ای به چشم می‌خورد، وجود دارد. هر چه در خط، سطح غالب باشد فرمانبرداری از خط كرسی بیشتر و در نتیجه حركات تابع سطر ممكن‌تر می‌شود. بنابراین سطرهایی كه به كمك چیدمان حروف كوفی پدید آمده‌اند، كاركرد خط در طراحی را پیدا می‌كنند و دست هنرمند را در ترسیم اشکال متنوع باز می گذارد. شاید هم این جادوی مرعوب‌كننده جزییات ماهرانه است كه گل خطاطی‌شده را از گلی كه به سادگی طراحی شده متمایز می‌كند.