Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر مدرن و معاصر ایران - خرداد 1393

84   رضا مافی (1361-1322)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

امضاء: «رضا مافی 1353 MAFI» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
75 × 100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1353

برآورد قیمت

900 - 700 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 1,700,000,000 ریال

درباره اثر

تنها نه آن خط که بنویسند و بخوانند، بل آن خط که بکشند یا بیندازند، یا آن خط که بر آن بگذرند، نشانه یا اثر قلم، جای پا یا رد عبور چرخ بر زمین و ده‌ها خط دیگر از این قسم، سرانجام  ممکن است به یک تابلوی نقاشی-خط راه یابند خاصه اگر هنرمند، رضا مافی باشد. وی چندی پیش و پس از خلق این اثر در 1353، به برخوردی خلاصه¬تر و خالص¬تر با نظام سطربندی روی آورده است تا شاید در توالی سرکج¬ها و مدها، رویای سرکش یک اسب بی‌لجام را تحقق بخشد.
در میان انبوه تجاربی که از عمر کوتاه رضا مافی هنرمند برجسته نقاشی-خط بر جای مانده است آثاری به چشم می¬خورد که در قیاس با تجربیات دیگر او پیشروتر و خلاقانه¬تر به نظر می¬رسند و از توجه ویژه مافی به روزنه¬های مغفول مانده¬ در خط فارسی خبر می¬دهند. دسته¬ای از معروف¬ترین این آثار که غالباً با جوهر قهوه¬ای روی زمینه کرم خلق شده¬اند، حسی از سرعت و سهولت را به بیننده منتقل می¬کنند که بیشتر حاصل تأکید بر کشیده¬ها یا حروف پرتابی در زمینه¬ای خلوت است.
اما در بخش دیگری از این آثار هنرمند که کماکان درگیر نمایش امتداد و یا بازنمود حرکت است دیگر به کشیدگی کشیده¬ها قانع نیست بلکه می¬خواهد از ردیف کردن حروف گرد و خرد بر یک خط ممتد، یا عبور دادن یک رشته¬ ممتد بر حروف ایستا، پیوستاری جاری را شکل دهد. اثر حاضر نیز نمونه¬ای از این تجارب است. مافی در این آزمون¬ها برآن بوده است که از عناصر نوعاً ایستا (استاتیک) موقعیت¬هایی ظاهراً پویا(دینامیک) بسازد. فرایندی مشابه آنچه «نقطویه» تجلی یا تعین ذات می¬نامند. ذات الهی همچون قوه و انرژی محض درون نقطه درج است و کل هستی از امتداد یافتن این نقطه به وقوع می¬پیوندند. الف نیز صورت جمعیت نقطه است و «تعین اول» محسوب می¬شود:
نخستین، وحدت حق جلوه گر بود/ که شد از طول وحدت، نقطه موجود
پس آنگه، نقطه شد در ظل سیار/ به صورت گشت«الف» از وی پدیدار
اگر در این اثربه دقت خیره شوید نقطه¬های ریز بی¬شمار و علائمی شبیه ویرگول را خواهید دید که به صورتی عمودی در توالی و توازی با یکدیگر پیش می¬روند. اثر عبارت از کادری مفروض است در درون کادری بزرگ‌تر که گویی تعبیه‌شده تا هنرمند مرزی برای عبور یا بهانه¬ای برای شورش داشته باشد. بدین ترتیب رژه نظامی نقطه¬ها و ویرگول¬ها از علیا به سفلا یا برعکس، آغاز شدن از بی‌آغاز و انجامیدن به بی‌انجام را باپیوند دادن کادر بزرگ¬تر به کوچک¬¬تر و سپس کادر کوچک¬تر به بزرگ¬تر، تصویر می¬کند تا رویای دوام یافتن، ابدی بودن، و جریان داشتن را با رنگ‌روغن بر بوم مستطیل شکلی در ابعاد 75×100 عینیت ¬بخشد.
رویایی که هشت سال بعد، در مهرماه 1361، با سقوط هنرمند از گرده¬ اسبی که به سوی بی¬انجام می¬دوید بر خاک شد، تا حیات ابدی خود را در چشم تماشاگران «خط سوم» بازیابد.