42 بهمن جلالی (1388-1323) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن جلالی (1388-1323)
نام اثر : تصویری از خیال از مجموعه آیینه ها

امضاء: «بهمن جلالی 2008» (پایین وسط)
چاپ روی آیینه
38×52 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387
تک نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : تصویری از خیال از مجموعه آیینه ها

امضاء: «بهمن جلالی 2008» (پایین وسط)
چاپ روی آیینه
38×52 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 42 از Bahman Jalali به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.