دهمین حراج تهران - دی 1397 دهمین حراج تهران
1

علیرضا اسکندری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
2

عذرا عقیقی بخشایشی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
3

مهدی فلاح

شبدیز از مجموعه خسرو و شیرین
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
4

نصرالله افجه‌ای

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
5

علی فرامرزی

هجوم از مجموعه کویری ها
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
6

مصطفی دشتی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
7

مهشید رحیم تبریزی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
8

هادی جمالی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
9

آرمان یعقوب پور

از مجموعه طبیعت مینیمال
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
10

حامد صحیحی

از مجموعه محدوده امن
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
11

پرویز کلانتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
12

جلال شباهنگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
13

منوچهر نیازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
14

مقداد لرپور

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
15

امید حلاج

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
16

منوچهر معتبر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
17

عباس کیارستمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
18

مهرداد محب‌علی

بازی کردن 4
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
19

واحد خاکدان

بارگاه
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
20

افشین پیرهاشمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 380,000,000 تومان
21

رکنی حائری زاده

ان ول آب 2
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
22

رضا بانگیز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
23

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
25

صادق تبریزی

سه سوار
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
26

ناصر اویسی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
28

فرشته یمینی شریف

خودنگاره از کودکی
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
30

احمد مرشدلو

اختناق
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
32

مهناز پسیخانی

تراریوم
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
33

بابک روشنی‌نژاد

شما این وقت شب این‌جا چه‌کار می‌کنید، شماره 3 از مجموعه پرسونا
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
34

وای. زی.کامی (کامران یوسف زاده)

خودنگاره از کودکی
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
35

بیژن بصیری

از مجموعه تبخیر (چهره)
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
36

بهمن جلالی

تصویر خیال
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
37

طلیعه کامران

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
38

بهمن دادخواه

گروگان‌
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
39

سعید صادقی

فتح خرمشهر
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
41

حسن روح الامین

بدون عنوان از مجموعه عصیان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
42

رضا درخشانی

شکار خاموش آبی
قیمت نهایی فروش : 900,000,000 تومان
43

مرتضی اسدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
44

نیلوفر قادری نژاد

رستم زاد (سزارین)
قیمت نهایی فروش : 24,000,000 تومان
45

محمدعلی ترقی‌جاه

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
46

حامد رشتیان

از مجموعه رد‌ خراش
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
47

رضا لواسانی

شیران علم
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
48

عطاالله امیدوار

11 سپتامبرها را در جهان نباید فراموش کرد
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
49

منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان

شیراز (طراحی با شیشه)
قیمت نهایی فروش : 2,900,000,000 تومان
50

پری‌یوش گنجی

پنجره ها
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
51

شهرام کریمی

منظره رویایی
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
52

کتایون مقدم

از مجموعه در هم تنیدگی
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
53

ایرج اسکندری

خسرو و شیرین
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
54

احمد محمدپور

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
55

فریدون امیدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
56

فرهاد مشیری

فارسی سیاه روی سفید
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
57

علی شیرازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
58

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
59

پروانه اعتمادی

بدون عنوان از مجموعه یکی بود یکی نبود
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
60

طاهره صمدی‌طاری

از مجموعه بی‌ثباتی
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
61

داریوش قره‌زاد

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
62

مکرمه قنبری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
63

مهدی سحابی

از مجموعه صورتک ها
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
64

نصرت‌الله مسلمیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
66

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
67

ناصر اویسی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
68

جعفر روح بخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
69

منصور قندریز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
70

اکبر میخک

بدون عنوان از مجموعه گردش و چرخش
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
72

حسین زنده‌رودی

پی+روز+جی
قیمت نهایی فروش : 3,550,000,000 تومان
73

سونیا بالاسانیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
74

صداقت جباری

بدون عنوان از مجموعه راز نهان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
75

حمید عجمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
77

اسدالله کیانی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
78

پویا آریان‌پور

شاهد سرخ
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
79

محمود بخشی

دیوار بهمن
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
80

بیتا وکیلی

رویای نیویورک، شماره 2
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,190,000,000 تومان
82

شهریار احمدی

چشم خدا از مجموعه معراج
قیمت نهایی فروش : 480,000,000 تومان
83

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
84

طاهر پورحیدری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
85

سیاوش مظلومی پور

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
86

مونا پاد

بدون عنوان از مجموعه وجود و ناوجود
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
87

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
برآورد قیمت : 12,000 - 8,000 میلیون ریال
88

حسین زنده‌رودی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
89

ایمان صفایی

بدون عنوان از مجموعه کوچه
قیمت نهایی فروش : 25,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
91

پرویز کلانتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 460,000,000 تومان
92

فرهاد مشیری

یا ابوالفضل
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
94

اصغر محمدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
95

علی نصیر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
96

هانیبال الخاص

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
97

شیده تامی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
98

سعید احمدزاده

وقتی که خورشید شویم از مجموعه اسپکتروم
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
99

فرشید مثقالی

پرتره عباس کیارستمی
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,000,000,000 تومان
101

سهند حسامیان

تویزه II
قیمت نهایی فروش : 290,000,000 تومان
102

کاظم چلیپا

باغ سوخته
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
103

مرتضی گودرزی

انتهای سکوت
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
104

حبیب‌الله صادقی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
105

محمد خلیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
106

یحیی گمار

ستایش مجوسان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
107

محمد فرنود

سوم خرداد 61- خرمشهر
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
108

بهمن محصص

پرنده‌ها
قیمت نهایی فروش : 2,650,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
110

هومن بیات

اورژینال
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
111

علی مشهدی الاصل

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
112

محمدعلی بنی اسدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
113

حسین چراغچی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 15,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 720,000,000 تومان