دوازدهمین حراج تهران - دی 1398 دوازدهمین حراج تهران
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
3

کوروش قاضی‌مراد

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
4

امیر‌صادق طهرانی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
5

محمد بزرگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
6

حسین زنده‌رودی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
7

بابک رشوند

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
8

هادی روشن‌ضمیر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
9

شهلا حبیبی

از مجموعه آفرینش
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
10

ناصر پلنگی

ارزش فرهنگی
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
12

ناصر اویسی

سواران را چه شد؟
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
13

صادق تبریزی

دلداده
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
14

میترا کاویان

بدون عنوان از مجموعه شکارگاه
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
15

نیلوفر قادری‌نژاد

سیاوش در گذرگاه
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
16

شهریار احمدی

وجد براق از مجموعه معراج
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
17

حسن روح‌الامین

بدون عنوان از مجموعه عصیان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
18

کیوان عسگری

هنوز خواب تو را میبینم
قیمت نهایی فروش : 44,000,000 تومان
19

حسین محجوبی

آرامش و زندگی در طبیعت پاک
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
20

سیاوش مظلومی‌پور

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
21

آرمان یعقوب‌پور

از مجموعه طبیعت مینیمال
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
22

منوچهر یکتایی

طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 1,900,000,000 تومان
23

فریده لاشایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
24

منصوره حسینی

بدون عنوان
برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
25

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
26

عباس کیارستمی

بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
27

منوچهر نیازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
28

شهرام کریمی

کوهستان مه‌آلود
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
29

توکل اسماعیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
30

حمید رضا اندرز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
31

احمد وکیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
32

یعقوب امدادیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
33

حبیب‌الله صادقی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
34

مرتضی گودرزی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
35

جواد علیمحمدی اردکانی

از مجموعه زمین
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
36

جاسم غضبانپور

یاران فکه
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
37

طاهر پورحیدری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
38

خسرو خسروی

خیابان خیس‌شده از باران
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
39

بهمن دادخواه

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
40

الهام فلاحی

جنگ (رخش و همای)
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
41

مجتبی رمزی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
42

منصور قندریز

طبیعت‌بیجان با کله گوسفند
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
43

فرشید ملکی

سیاهچاله
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
44

داوود زندیان

از مجموعه‌ عکاسخانه‌ی آقای ادیب
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
45

آیدین آغداشلو

تابستان، زمستان از مجموعه مغربی‌ها
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
46

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
47

هوشنگ پزشک‌نیا

شیخ ابوسعید ابوالخیر
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
48

قاسم حاجی‌زاده

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
49

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
50

مکرمه قنبری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
51

رضا بانگیز

شادی کنار جاجرود
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
52

امیر موبد

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
53

فاطمه امدادیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
54

طلیعه کامران

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
55

پرویز کلانتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 460,000,000 تومان
56

مارکو گریگوریان

چهار فصل
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
57

سروژا آواکیان

پ. چ. ر - 38
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
58

ایرج اسکندری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
59

بهمن بروجنی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
60

بیژن بصیری

از مجموعه تبخیر (چهره)
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
61

محمد رضا یزدی

آتاراکسی از مجموعه نبض بی جان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
62

کتایون مقدم

از مجموعه در هم تنیدگی
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
63

ایرج شایسته‌پور

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 28,000,000 تومان
64

ناصر آراسته

فصل رنگ‌ها
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
65

پری‌یوش گنجی

از مجموعه آب
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
66

بیتا وکیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
67

فرهاد مشیری

خوابم یا بیدارم
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
68

محمود بخشی

بیانات
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
70

اکبر میخک

سایه
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
71

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 950,000,000 تومان
72

پرویز کلانتری

از مجموعه سقاخانه
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
73

نصرالله افجه‌ای

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
74

علیرضا آستانه

نام اعظم
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
75

قوس آبی نیلگون
قیمت نهایی فروش : 3,200,000,000 تومان
76

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال
77

پرویز تناولی

از مجموعه هیچ روی صندلی
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
78

مهدی سحابی

از مجموعه ستون‌ها
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
79

محمدحسین عماد

بدون عنوان از مجموعه تهی فعال
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
80

بهروز دارش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
82

سمیرا علیخانزاده

شماره 7 (قالیچه بورچالی) از مجموعه فرش ایرانی امضاء: «سمیرا 90 2011» (پشت اثر)
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
83

فرشید مثقالی

پرتره سهراب سپهری
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
84

کاظم چلیپا

گفت‌و‌گوی هزارساله
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
85

نصرت‌الله مسلمیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
86

مسعود کشمیری

از مجموعه زندگی مقوایی
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
87

Tara Behbahani

آهنگ خیال
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
88

علی ندایی

نبرد فریدون و ضحاک از مجموعه اسطوره‌های خاموش
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
89

محمود سبزی

هشت الویس
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
91

محمد طباطبایی

از مجموعه عجیب‌تر از بهشت
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
92

کریم نصر

گذار
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
93

مسعود سعدالدین

با کتاب 5
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
94

رکنی حائری‌زاده

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
95

هانیبال الخاص

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
96

سعید صادقی

گمرک خرمشهر
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
97

مهرداد محب‌علی

ما می‌رقصیدیم 7
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
98

مهدی کرم‌پور

آخرین وسوسه
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
99

رضا کیانیان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
100

واحد خاکدان

محراب
قیمت نهایی فروش : 460,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
102

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
103

بیتا فیاضی

دلقک
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
104

بهداد لاهوتی

تک‌نسخه
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
105

کوروش گلناری

الهه قرون از مجموعه سلاطین
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
106

پویا آریان‌پور

زنده آگاه
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
107

یحیی گمار

غسل بتان یک چشم
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
108

خسرو حسن‌زاده

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
109

حسین شاه‌طاهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
110

منصور قندریز

ترکیب‌بندی
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
111

عبدی اسبقی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
112

رضوان صادق‌زاده

دوباره جنگ، هرگز
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
113

مهدی حسینی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
114

حسین زنده‌رودی

گوهر مستی
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
115

رضا درخشانی

هجرت اناری
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
116

همایون سلیمی

بدون عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
117

حسین خسروجردی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
118

عباس کیارستمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان