87 تارا بهبهانی (متولد 1362) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: تارا بهبهانی (متولد 1362)
نام اثر : آهنگ خیال

رنگ‌روغن روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آهنگ خیال

رنگ‌روغن روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 87 از Tara Behbahani به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.