سیزدهمین حراج تهران - دی 1399 سیزدهمین حراج تهران
1

قربانعلی اجلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
2

صادق تیرافکن

عاشورا 8
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
3

رضا بانگیز

الله اکبر
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
4

رضا مافی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
5

علی شیرازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
6

جلال شباهنگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
8

حسین محجوبی

آرامش و سکوت عمیق در طبیعت پاک
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
9

سیراک ملکونیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
10

پری­‌یوش گنجی

پنجره ها از مجموعه قرمز
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
11

همایون سلیمی

بدون عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
12

منصوره حسینی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
13

ناصر عصار

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
14

عباس کیارستمی

بدون عنوان از مجموعه سفید برفی
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
15

عادل یونسی

میدانچه یخ زده
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
16

حسین کاظمی

منظره انتزاعی
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
17

فریده لاشایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
18

شهرام کریمی

آرامش آبی
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
19

رضا کیانیان

دیگر مپرس از من نشان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
20

آرمان یعقوب پور

از مجموعه طبیعت مینیمال
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
21

ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,300,000,000 تومان
22

حسین شاه‌طاهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
23

علی خسروی

بدون عنوان از مجموعه زنان خنیاگر
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
24

بیتا فیاضی

بدنساز از مجموعه محله ما
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
26

هانیبال الخاص

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
27

ژازه تباتبایی

کجاست؟ آن­‌قدر می‌گردم تا پیدا کنم.
قیمت نهایی فروش : 2,100,000,000 تومان
28

بهمن دادخواه

گروگان‌
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
29

محسن کیانی

در جستجوی سیمرغ
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
30

داور یوسفی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
31

هادی جمالی

بدون­ عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
32

مسعود عربشاهی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,700,000,000 تومان
33

علیرضا آستانه

از مجموعه عملکرد گل ها
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
34

غلامحسین نامی

مبارزه با بی­‌سوادی  از مجموعه سپید و سه بعدی
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
35

تیمو ناصری

پیون
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان
36

منصور قندریز

بدون عنوان
برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال
37

طلیعه کامران

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
38

جعفر روح‌بخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
39

حسین کاظمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
40

رضا درخشانی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
41

مهدی سحابی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
42

مهدی حسینی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
43

ایرج اسکندری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
44

بهجت صدر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
46

محمد احصایی

بدون عنوان از مجموعه نجوای عشق
قیمت نهایی فروش : 5,900,000,000 تومان
47

گلناز فتحی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
48

صداقت جباری

بدون عنوان از مجموعه راز نهان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
49

محمدعلی ترقی­ جاه

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
50

ناصر اویسی

گل فروشان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
52

واحد خاکدان

اسب مهاجر
قیمت نهایی فروش : 1,500,000,000 تومان
53

آیدین آغداشلو

خاطرات امید
قیمت نهایی فروش : 12,000,000,000 تومان
54

افشین پیرهاشمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
55

مهدی ویشکایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
56

محمدرضا منزه

تکچهره مصدق
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
57

حمید هادی نژاد

فیلسوف
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
58

کیومرث هارپا

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
59

طاهره صمدی‌طاری

از مجموعه بی­‌ثباتی
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
60

توکل اسماعیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
61

علی ندایی

نبرد ضحاک و شیر ایرانی از مجموعه اسطوره های خاموش
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
62

میترا کاویان

اندرونی از مجموعه شکارگاه
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
63

صادق تبریزی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,300,000,000 تومان
64

گارنیک در هاکوپیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
65

محمد حبیب محمدی

پرده سفید
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
66

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
67

منوچهر یکتایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
68

حمید رضا اندرز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
69

لیلی متین‌دفتری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
70

ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
71

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,700,000,000 تومان
72

احمد اسفندیاری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
73

منوچهر نیازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
74

نصرالله افجه‌ای

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,250,000,000 تومان
75

حسین زنده‌رودی

دی جی ای- دی جی آ- دی ا یو
قیمت نهایی فروش : 6,300,000,000 تومان
76

بهجت صدر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
77

نیلوفر قادری‌نژاد

درخت خون سیاوشان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
78

مسعود عربشاهی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
79

پرویز تناولی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
80

مهدی سحابی

پرسنلی فوری-31
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
81

قاسم حاجی‌زاده

بدون عنوان (تکچهره اردشیر محصص)
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
82

بهروز دارش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
83

رضا درخشانی

سوارانِ صبحگاه
قیمت نهایی فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
85

محمدعلی ترقی­‌جاه

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
86

شهریار احمدی

کرمان تا خراسان از مجموعه خاطرات قرن اول هجری
قیمت نهایی فروش : 1,400,000,000 تومان
87

احمد امین نظر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
88

کریم نصر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
90

جلال الدین مشمولی

بدون عنوان از مجموعه گلدان‌ها
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
91

آیدین آغداشلو

خوشنویسی ساقط
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
92

منوچهر معتبر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
93

مارکو گریگوریان

دو جریب زمین (پوزیتیو-نگاتیو)
قیمت نهایی فروش : 1,400,000,000 تومان
94

پرویز کلانتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,800,000,000 تومان
95

مونا پاد

دیوار و جوانه
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
96

پرویز تناولی

استاد و شاگرد
قیمت نهایی فروش : 6,700,000,000 تومان
97

نصرالله افجه‌ای

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
98

احمد وکیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
99

فریده لاشایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,800,000,000 تومان
100

جواد نوبهار

خنجرها سایه ندارند
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
101

سیامک عزمی

عروسک­ ها
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
102

شیده تامی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
103

جمشید سماواتیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
104

سعید صادقی

والفجر
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
105

کامبیز صبری

از مجموعه تا جایی که به یاد دارم
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
106

محمدابراهیم جعفری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
107

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
108

محسن وزیری‌مقدم

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
109

منصور قندریز

بدون عنوان (انتزاع)
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,600,000,000 تومان