پانزدهمین حراج تهران - دی 1400 پانزدهمین حراج تهران
1

عنایت‌الله نظری‌‌نوری

پل عبور محبت به قلب دوست
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
2

صداقت جباری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
3

نصرالله افجه‌ای

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 460,000,000 تومان
5

منصوره حسینی

یاد یک حماسه
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
6

محمدعلی ترقی‌جاه

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان
7

رضا درخشانی

شکارِ آبیِ آسمان
قیمت نهایی فروش : 3,800,000,000 تومان
8

پروانه اعتمادی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
9

حسین محجوبی

آرامش در طبیعت کوهین
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
10

یعقوب امدادیان

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
11

عبدالرضا دریابیگی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
12

جلال شباهنگی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 460,000,000 تومان
13

فرامرز پیلارام

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 11,000,000,000 تومان
15

رضا بانگیز

آدم و حوا
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
17

مهدی ویشکایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 950,000,000 تومان
18

ژازه تباتبایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,400,000,000 تومان
19

صادق تبریزی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,000,000,000 تومان
20

پرویز کلانتری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
21

جعفر روح‌بخش

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
22

محمد احصایی

یزدان
قیمت نهایی فروش : 3,400,000,000 تومان
23

نصرالله افجه‌ای

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان
24

حسین کاظمی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
25

علی گلستانه

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
26

سهراب سپهری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 6,000,000,000 تومان
27

طلیعه کامران

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
28

مسعود عربشاهی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
29

محسن وزیری‌مقدم

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,700,000,000 تومان
30

منوچهر نیازی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
31

هادی جمالی

بهار ایرانی
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
32

ایرج اسکندری

عقل سرخ
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان
33

منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان

شیراز (طراحی با شیشه)
قیمت نهایی فروش : 13,000,000,000 تومان
34

فرشید ملکی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
35

هادی هزاوه‌ای

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
36

سیراک ملکونیان

شب و روز
قیمت نهایی فروش : 3,100,000,000 تومان
37

حسین کاظمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,350,000,000 تومان
38

ناصر اویسی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
39

صادق تبریزی

سقاخانه
قیمت نهایی فروش : 1,800,000,000 تومان
40

کوروش شیشه‌گران

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 5,000,000,000 تومان
41

پرویز تناولی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,400,000,000 تومان
42

منصوره حسینی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
43

محمود زنده‌رودی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
44

منصور قندریز

ترکیب‌بندی
قیمت نهایی فروش : 4,800,000,000 تومان
45

توکل اسماعیلی

انتر و لوطی
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,600,000,000 تومان
47

هوشنگ پزشک‌نیا

زن لمیده
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,600,000,000 تومان
49

لیلی متین‌دفتری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
50

فریده لاشایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 4,200,000,000 تومان
51

حمید پازوکی

پرواز
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
52

احمد اسفندیاری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
53

سهراب سپهری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 11,800,000,000 تومان
54

همایون سلیمی

بدون‌عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
55

بهمن بروجنی

موسیقی
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
56

پرویز کلانتری

باستانی
قیمت نهایی فروش : 3,400,000,000 تومان
57

عبدالرضا دریابیگی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
58

مهدی سحابی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
59

سیراک ملکونیان

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
60

پرویز تناولی

شاعر نشسته
قیمت نهایی فروش : 14,600,000,000 تومان
61

حسین زنده‌رودی

پیش از عبور تلماخوس
قیمت نهایی فروش : 1,500,000,000 تومان
62

مسعود عربشاهی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
63

محمد احصایی

قاصدک
قیمت نهایی فروش : 4,000,000,000 تومان
64

جعفر روح‌بخش

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,500,000,000 تومان
65

ژازه تباتبایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
66

توکل اسماعیلی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,400,000,000 تومان
67

حجت شکیبا

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
68

گارنیک در‌‌هاکوپیان

طبیعت‌ بیجان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
69

منوچهر یکتایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,800,000,000 تومان
70

پری‌یوش گنجی

بدون‌عنوان از مجموعه پنجره‌های روز
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
71

ناصر عصار

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
72

بهمن محصص

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 5,600,000,000 تومان
73

هوشنگ پزشک‌نیا

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 330,000,000 تومان
74

بهروز دارش

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
75

بهمن دادخواه

خانواده از مجموعه گروگان‌ها
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان
76

مهدی ویشکایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
77

ابوالقاسم سعیدی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,000,000,000 تومان
78

بهجت صدر

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
79

فریده لاشایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان
80

هانیبال الخاص

عاشورا
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان