نوزدهمین حراج تهران - بهمن 1402 نوزدهمین حراج تهران

* قیمت نهایی فروش شامل قیمت برنده مزایده بعلاوه ۱۰٪ حق الزحمه حراج‌گزار می‌باشد.

1

حسین زنده‌رودی

برای دسته
قیمت برنده مزایده: 4,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,840,000,000 تومان
2

صادق تبریزی

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,870,000,000 تومان
3

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
4

منصوره حسینی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,310,000,000 تومان
5

نصرالله افجه‌ای

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,310,000,000 تومان
6

هادی هزاوه‌‌ای

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 950,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,045,000,000 تومان
7

محسن وزیری‌مقدم

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,320,000,000 تومان
8

مسعود عربشاهی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 6,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,820,000,000 تومان
9

عبدالحمید پازوکی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
10

ایرج شایسته‌پور

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
11

بهمن محصص

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 4,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,620,000,000 تومان
12

جلال شباهنگی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,210,000,000 تومان
13

پرویز کلانتری

خم کوچه
قیمت برنده مزایده: 1,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,760,000,000 تومان
14

منوچهر نیازی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,980,000,000 تومان
15

محمود جوادی پور

آفتاب و گندم‌ها
قیمت برنده مزایده: 1,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,210,000,000 تومان
16

سهراب سپهری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,520,000,000 تومان
17

حسین کاظمی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 4,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,840,000,000 تومان
18

پری‌یوش گنجی

دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من
قیمت برنده مزایده: 550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 605,000,000 تومان
19

فریده لاشایی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,520,000,000 تومان
20

منوچهر نیازی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,540,000,000 تومان
21

پرویز کلانتری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 4,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,840,000,000 تومان
22

احمد وثوق احمدی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 320,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 352,000,000 تومان
23

احمد اسفندیاری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
24

محمدعلی ترقی‌جاه

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,650,000,000 تومان
25

صادق تبریزی

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 4,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,400,000,000 تومان
26

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 4,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,400,000,000 تومان
27

ناصر اویسی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,760,000,000 تومان
28

نامی پتگر

الهام
قیمت برنده مزایده: 1,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,210,000,000 تومان
29

منصور قندریز

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
30

هوشنگ پزشک‌نیا

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 900,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 990,000,000 تومان
31

بهمن محصص

نی لبک زن نشسته
قیمت برنده مزایده: 7,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,920,000,000 تومان
32

محمود فرشچیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 7,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,920,000,000 تومان
33

ابراهیم جباری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 480,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 528,000,000 تومان
34

عباس بلوکی‌فر

شکارگاه بهرام گور
قیمت برنده مزایده: 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
35

حسین قوللر آقاسی

واقعه کربلا
قیمت برنده مزایده: 1,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,320,000,000 تومان
36

حسن زرین قلم

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 950,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,045,000,000 تومان
37

حسن زرین قلم

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 900,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 990,000,000 تومان
38

کیخسرو خروش

تکچهره کمال‌الملک
قیمت برنده مزایده: 800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 880,000,000 تومان
39

عباس کاتوزیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
40

علی‌محمد حیدریان

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 1.5 - 1 میلیارد تومان
41

محمد‌حبیب محمدی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 340,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 374,000,000 تومان
43

محمود زنگنه

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
44

عطاالله ذی‌نوری

فرش دستباف در بازار تبریز
قیمت برنده مزایده: 170,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 187,000,000 تومان
45

یرواند نهاپتیان

کارگاه قالی بافی در اصفهان
قیمت برنده مزایده: 400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
46

آیدین آغداشلو

مرگ و زندگی از مجموعه خاطرات انهدام
قیمت برنده مزایده: 13,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 14,520,000,000 تومان
48

قاسم حاجی‌زاده

تکچهره اردشیر محصص
برآورد قیمت : 3 - 2 میلیارد تومان
49

هانیبال الخاص

تکچهره نیما
برآورد قیمت : 1.5 - 1 میلیارد تومان
50

مهدی ویشکایی

خودنگاره
قیمت برنده مزایده: 1,500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,650,000,000 تومان
51

توکل اسماعیلی

مادرشوهر و عروس
برآورد قیمت : 2 - 1.5 میلیارد تومان
52

بهمن دادخواه

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
53

محمدعلی ترقی‌جاه

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,320,000,000 تومان
54

محمد احصایی

محبت
قیمت برنده مزایده: 9,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 9,900,000,000 تومان
55

پرویز تناولی

هیچ ایستاده
قیمت برنده مزایده: 5,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 5,500,000,000 تومان
56

رضا مافی

مرغ بسم‌الله
قیمت برنده مزایده: 2,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
57

صداقت جباری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
58

حسین زنده‌رودی

چه کسی می‌نگرد؟
قیمت برنده مزایده: 14,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 15,620,000,000 تومان
59

جلیل رسولی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 880,000,000 تومان
60

علی شیرازی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,760,000,000 تومان
61

محمود زنده‌رودی

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,520,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 5,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 240,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 264,000,000 تومان
64

جعفر روحبخش

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,300,000,000 تومان
65

فریده لاشایی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 4,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,400,000,000 تومان
66

یعقوب امدادیان

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
67

مسعود عربشاهی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 5,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 5,500,000,000 تومان
68

سیراک ملکونیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,740,000,000 تومان
69

حبیب‌الله آیت‌اللهی

ترکیب شماره 1
قیمت برنده مزایده: 1,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,540,000,000 تومان
70

منوچهر یکتایی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 5,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 5,940,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 8,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 9,240,000,000 تومان
72

بهروز دارش

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 1,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,760,000,000 تومان
74

جواد حمیدی

میز زرد
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
75

جمال‌الدین طبسی‌نژاد

دهکده دیهوکه
قیمت برنده مزایده: 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 396,000,000 تومان
76

سهراب سپهری

بدون‌عنوان از مجموعه تنه درختان
قیمت برنده مزایده: 20,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 22,440,000,000 تومان
77

بهمن دادخواه

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 2 - 1.5 میلیارد تومان
78

منصوره حسینی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
79

پروانه اعتمادی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,740,000,000 تومان
80

بهمن محصص

بدون عنوان
برآورد قیمت : 5 - 4 میلیارد تومان
81

منوچهر معتبر

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 880,000,000 تومان
82

حسین کاظمی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,300,000,000 تومان
83

سهراب سپهری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 14,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 15,400,000,000 تومان
84

حسین محجوبی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,540,000,000 تومان
85

صادق تبریزی

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,410,000,000 تومان
86

محمد احصایی

خالق طبیعت
قیمت برنده مزایده: 4,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,620,000,000 تومان
87

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
قیمت برنده مزایده: 8,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 8,800,000,000 تومان
88

حجت شکیبا

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان
89

ناصر هوشمند وزیری

جغد و طعمه
قیمت برنده مزایده: 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 770,000,000 تومان
90

بهمن نیکو

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 396,000,000 تومان