هفدهمین حراج تهران - تیر 1402 هفدهمین حراج تهران
1

سعید صادقی

هیچکس ما را نشناخت (اعزام نیرو به جبهه- تهران)
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
2

میترا کاویان

بدون‌عنوان از مجموعه شکارگاه
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
3

الهام نفیسی‌فر

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
4

عاطفه محمدپورمیر

بدون‌عنوان از مجموعه من رویا را زیسته‌ام
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
5

ایرج شافعی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
6

احمد وکیلی

آدم و حوا، عشق و جهالت
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
7

صادق تبریزی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
8

منوچهر معتبر

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
9

هوشنگ پزشک‌نیا

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
10

مهدی ویشکایی

تکچهره پری
قیمت نهایی فروش : 1,500,000,000 تومان
11

جمشید سماواتیان

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
12

همایون سلیمی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
13

فرح ابوالقاسم

لیموی بیدار از مجموعه طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
14

منوچهر یکتایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
16

احمدرضا احمدی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
17

سیراک ملکونیان

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 40000 - 30000 میلیون ریال
18

جواد نوبهار

بدون‌عنوان از مجموعه خنجرها سایه ندارند
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
19

کریم نصر

صبح شالیزار
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
20

فریده لاشایی

بدون‌عنوان از مجموعه انارها و درخت‌ها
قیمت نهایی فروش : 4,000,000,000 تومان
21

رضوان صادق‌زاده

بوسه از مجموعه همای و همایون
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
23

حمیدرضا اندرز

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
24

فرهاد مشیری

تا آخر زمان
قیمت نهایی فروش : 5,000,000,000 تومان
25

عذرا عقیقی بخشایشی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
26

نصرالله افجه‌ای

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 11,200,000,000 تومان
28

کامبیز صبری

بدون‌عنوان از مجموعه جایی برای ایستادن
قیمت نهایی فروش : 1,500,000,000 تومان
29

هادی جمالی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,100,000,000 تومان
30

آنه محمد تاتاری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
31

مسعود عربشاهی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 6,000,000,000 تومان
32

شهلا حبیبی

بدون‌عنوان از مجموعه آفرینش
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
33

شاه‌پری بهزادی

بدون‌عنوان از مجموعه هفت دایره‌
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
34

حسین کاظمی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,400,000,000 تومان
35

رضا حسینی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
36

مرتضی اسدی

تولدی دیگر
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
37

سیراک ملکونیان

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,100,000,000 تومان
38

کتایون مقدم

بازمانده از کوچ
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
39

امیرعلی جوادیان

عملیات بیت‌المقدس (روز فتح خرمشهر)
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
41

شهریار احمدی

بدون‌عنوان از مجموعه معراج
قیمت نهایی فروش : 2,500,000,000 تومان
42

بیتا وکیلی

باغ تاریخ
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
43

مریم سالور

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 9,800,000,000 تومان
45

ناصر عصار

غروب
قیمت نهایی فروش : 4,200,000,000 تومان
46

حسین محجوبی

بهار در کوهین
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
47

سهراب سپهری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 21,300,000,000 تومان
48

منوچهر نیازی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,400,000,000 تومان
49

مهتا معینی

بدون‌عنوان از مجموعه تناسخ
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
50

امیرحسین بیانی

سال‌های اردوگاه
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
51

عباس کیارستمی

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 16000 - 12000 میلیون ریال
52

گیزلا وارگا سینایی

سفر از مجموعه منطق‌الطیر عطار
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
53

شهلا آرمین

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
54

لیلی متین‌دفتری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,100,000,000 تومان
55

محمد طباطبایی

بدون‌عنوان از مجموعه جهش بازتاب
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
56

سیامک عزمی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
57

ژازه تباتبایی

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 12000 - 8000 میلیون ریال
58

رضا بانگیز

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
59

کتایون روحی

تابستان از مجموعه چهار فصل
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
60

ایرج اسکندری

بدون‌عنوان از مجموعه عقل سرخ
قیمت نهایی فروش : 900,000,000 تومان
61

مارکو گریگوریان

چهار فصل
قیمت نهایی فروش : 5,300,000,000 تومان
62

صادق ادهم

پهلوان برسام
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
64

محمدعلی ترقی‌جاه

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,500,000,000 تومان
65

رضا هدایت

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
66

داور یوسفی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
67

توکل اسماعیلی

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 30000 - 20000 میلیون ریال
68

علی ندایی

جنگ بدون صلح
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
69

ایرج شایسته‌پور

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
70

کوروش شیشه‌گران

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 17,000,000,000 تومان
71

بهروز دارش

به روی مقبره مادرم
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
72

فرامرز پیلارام

سیاه و سفید
قیمت نهایی فروش : 3,800,000,000 تومان
73

پرویز تناولی

آخرین شاعر ایران
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
74

محسن وزیری‌مقدم

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 4,100,000,000 تومان
75

عبدالرضا دریابیگی

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 12000 - 8000 میلیون ریال
76

گارنیک در‌‌هاکوپیان

طبیعت‌ بیجان
قیمت نهایی فروش : 1,500,000,000 تومان
77

ابوالقاسم سعیدی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 7,400,000,000 تومان
78

محمدعلی ترقی‌جاه

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,700,000,000 تومان
79

عباس معیری

پیام عشق
برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال
80

آیدین آغداشلو

سال 1319
قیمت نهایی فروش : 8,000,000,000 تومان
81

نادر داوودی

پروانه
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
82

کاظم چلیپا

بدون‌عنوان از مجموعه باغ‌ سوخته
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
83

بهمن دادخواه

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 16000 - 12000 میلیون ریال
84

فرامرز پیلارام

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 40000 - 30000 میلیون ریال
85

صداقت جباری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
86

نصرالله افجه‌ای

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,500,000,000 تومان
87

محمود زنده‌رودی

راه شیری
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
88

جعفر روح‌بخش

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 90000 - 80000 میلیون ریال
89

منصور قندریز

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
90

رضا لواسانی

بدون‌عنوان از مجموعه شیران علم
قیمت نهایی فروش : 1,300,000,000 تومان
91

مسعود عربشاهی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 4,200,000,000 تومان
92

احمد رفیع

در فضای تصویر
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,600,000,000 تومان
94

سهراب سپهری

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 12,400,000,000 تومان
95

کیومرث هارپا

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
96

لیلی درخشانی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
98

بهزاد شیشه‌گران

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
99

فریده لاشایی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,300,000,000 تومان
100

محمد احصایی

عشق و محبت
قیمت نهایی فروش : 7,000,000,000 تومان
101

عین‌الدین صادق‌زاده

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
102

شیرین اتحادیه

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
103

رضا بخشی

ظهور
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
104

هادی روشن‌ضمیر

عشق را آغاز هست، انجام نیست
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
105

صادق تبریزی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,700,000,000 تومان
106

ناصر عصار

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 40000 - 30000 میلیون ریال
107

عبدالرضا دریابیگی

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
108

احمد امین‌نظر

بدون‌عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
109

واحد خاکدان

هشتمین روز خلقت
قیمت نهایی فروش : 4,600,000,000 تومان
110

مصطفی گودرزی

زمستان کوتاه
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان