بیستمین حراج تهران - تیر 1403 بیستمین حراج تهران

* قیمت نهایی فروش شامل قیمت برنده مزایده بعلاوه ۱۰٪ حق الزحمه حراج‌گزار می‌باشد.

1

جلیل رسولی

درخت دوستی
قیمت برنده مزایده: 1,800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,980,000,000 تومان
2

علی شیرازی

در ستایش از حکیم عمر خیام
قیمت برنده مزایده: 1,700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,870,000,000 تومان
3

کوروش قاضی‌مراد

بدون‌عنوان از مجموعه درخت‌ها و ریشه‌ها
قیمت برنده مزایده: 550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 605,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
5

کیومرث هارپا

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 320,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 352,000,000 تومان
6

حسین شاه‌طاهری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 770,000,000 تومان
7

محمدعلی ترقی‌جاه

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
8

اکرم افضلی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 160,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 176,000,000 تومان
9

رضا هدایت

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 330,000,000 تومان
10

عبدالرضا دریابیگی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
11

ناصر عصار

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,310,000,000 تومان
12

جلال‌الدین مشمولی

بدون‌عنوان از مجموعه حسرت
قیمت برنده مزایده: 380,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 418,000,000 تومان
13

آنه محمد تاتاری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 440,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 484,000,000 تومان
14

فریده لاشایی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 6,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,820,000,000 تومان
15

جمشید سماواتیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 460,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 506,000,000 تومان
16

مصطفی گودرزی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 340,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 374,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 180,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 198,000,000 تومان
18

حسین صدری

زلف پریشان
قیمت برنده مزایده: 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 396,000,000 تومان
19

پویا آریان‌پور

شاهد سرخ
قیمت برنده مزایده: 4,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,400,000,000 تومان
20

فرشید مثقالی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 2,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,310,000,000 تومان
21

کامبیز درم‌بخش

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
22

مکرمه قنبری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 250,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 275,000,000 تومان
23

حسین کاظمی

دختر سه‌تارنواز
قیمت برنده مزایده: 2,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,310,000,000 تومان
24

رضا بانگیز

سرخی لبت گوجه‌فرنگی
قیمت برنده مزایده: 550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 605,000,000 تومان
25

مهرداد محب‌علی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,410,000,000 تومان
26

رضا بهاروند

طبیعت‌بیجان، شماره 24
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 4,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,400,000,000 تومان
28

تاها بهبهانی

در قله آزادگی، سجده به درگاهت کنم
قیمت برنده مزایده: 400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
29

صادق ادهم

گردآفرید
قیمت برنده مزایده: 400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
30

آیدین آغداشلو

پایان یک دوران از مجموعه خاطرات انهدام
قیمت برنده مزایده: 11,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 12,320,000,000 تومان
31

بهمن جلالی

تصویر خیال
برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون تومان
32

امیرعلی جوادیان

اعزام نیرو به جبهه، میدان حر
قیمت برنده مزایده: 240,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 264,000,000 تومان
33

صادق تیرافکن

چهره‌ها روی متن‌ها
برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان
قیمت برنده مزایده: 4,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 4,840,000,000 تومان
35

هادی روشن‌ضمیر

محمل لیلی
قیمت برنده مزایده: 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 770,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 150,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 165,000,000 تومان
37

خسرو حسن‌زاده

یا علی مددی، شماره 9
قیمت برنده مزایده: 1,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,320,000,000 تومان
38

احمد منتظری رودبارکی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
39

شاه‌پری بهزادی

بدون‌عنوان از مجموعه سما
قیمت برنده مزایده: 190,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 209,000,000 تومان
40

فرهاد مشیری

شماره‌های سیاه روی سفید
قیمت برنده مزایده: 10,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 11,220,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 2,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,420,000,000 تومان
42

عذرا عقیقی بخشایشی

وقت است که بازآیی
قیمت برنده مزایده: 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 770,000,000 تومان
43

عاطفه محمدپورمیر

بدون‌عنوان از مجموعه سایه فراموشی
قیمت برنده مزایده: 260,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 286,000,000 تومان
44

مهتا معینی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 240,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 264,000,000 تومان
45

آذین ذوالفقاری

پوسته از مجموعه دچار
قیمت برنده مزایده: 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 330,000,000 تومان
46

مرجان نعمتی

ساختمان پس‌انداز ملی
قیمت برنده مزایده: 240,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 264,000,000 تومان
47

کامبیز صبری

باغ ملی از مجموعه تا جایی که به یاد دارم
قیمت برنده مزایده: 1,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,760,000,000 تومان
48

محمد فاسونکی

خاتون
قیمت برنده مزایده: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
49

بهنام کامرانی

بچه با عینک آفتابی
قیمت برنده مزایده: 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 154,000,000 تومان
50

قاسم حاجی‌زاده

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 4 - 3 میلیارد تومان
51

شهرام کریمی

با من بمان
قیمت برنده مزایده: 400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 250,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 275,000,000 تومان
53

رضا لواسانی

از مجموعه‌ آب، باد، خاک، آتش
قیمت برنده مزایده: 3,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,300,000,000 تومان
54

شیرین اتحادیه

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 605,000,000 تومان
55

بهنوش فروتن

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 180,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 198,000,000 تومان
56

سیراک ملکونیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 6,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,040,000,000 تومان
57

ایرج اسکندری

باغ ارغوان
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
58

عبدالحمید پازکی

چشمه‌های عمیق جنوب ایران
قیمت برنده مزایده: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
59

حبیب‌الله صادقی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
60

فریده لاشایی

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 3.5 - 2.5 میلیارد تومان
61

حسین محجوبی

شکوه نور و آرامش در طبیعت شمال ایران
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
62

یعقوب امدادیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 880,000,000 تومان
63

کوروش شیشه‌گران

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 5,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 5,500,000,000 تومان
64

فرح ابوالقاسم

اول بهار از مجموعه طبیعت‌بیجان
قیمت برنده مزایده: 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
65

نیلوفر رهنما

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 380,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 418,000,000 تومان
66

گارنیک در‌‌ هاکوپیان

طبیعت‌بیجان
برآورد قیمت : 1.5 - 1 میلیارد تومان
67

آرمان یعقوب‌پور

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 340,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 374,000,000 تومان
68

بیتا وکیلی

بدون‌عنوان از مجموعه باغ تاریخ
قیمت برنده مزایده: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
69

رضا درخشانی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 3,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,410,000,000 تومان
70

مهدی سحابی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 880,000,000 تومان
71

مریم سالور

گل و ‌مرغ
قیمت برنده مزایده: 420,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 462,000,000 تومان
72

محسن وزیری‌مقدم

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 5 - 4 میلیارد تومان
73

بهزاد شیشه‌گران

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
74

حمید عجمی

بدون‌عنوان از مجموعه عشق
قیمت برنده مزایده: 480,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 528,000,000 تومان
75

گلناز فتحی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
76

اسدالله کیانی

چنین است
قیمت برنده مزایده: 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
77

وای. زی.کامی (کامران یوسف زاده)

عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) I
قیمت برنده مزایده: 6,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,600,000,000 تومان
78

احمد محمدپور

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 242,000,000 تومان
79

علیرضا آستانه

بدون‌عنوان از مجموعه عملکرد گل‌ها
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
80

محمد احصایی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 10,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 11,000,000,000 تومان
81

محمد پیریایی

بدون‌عنوان از مجموعه معبد سرخ
قیمت برنده مزایده: 380,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 418,000,000 تومان
82

طاهر پورحیدری

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
83

واحد خاکدان

موش‌های دخمه
قیمت برنده مزایده: 2,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
84

سیامک فیلی‌زاده

قتل امیرکبیر
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
85

محمود کلاری

خیابان پهلوی
قیمت برنده مزایده: 460,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 506,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 3,100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,410,000,000 تومان
87

مجتبی رمزی

بین‌النهرین از مجموعه کازینو عدن
قیمت برنده مزایده: 800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 880,000,000 تومان
88

مونا پاد

کوسه
قیمت برنده مزایده: 1,150,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,265,000,000 تومان
89

صادق تبریزی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,760,000,000 تومان
90

داور یوسفی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 650,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 715,000,000 تومان
91

محمدهادی فدوی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 750,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 825,000,000 تومان
92

شهریار احمدی

فرار – بوعلی، بیرونی، مسیحی از مجموعه خاطرات قرن پنجم
قیمت برنده مزایده: 6,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,600,000,000 تومان
93

طاهره صمدی طاری

بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
94

محمد طباطبایی

بدون‌عنوان از مجموعه جهش بازتاب
قیمت برنده مزایده: 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 330,000,000 تومان
95

داوود زندیان

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,650,000,000 تومان
96

رکنی حائری‌زاده

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,650,000,000 تومان
97

جمشید حقیقت‌شناس

نقطه‌های روشن
قیمت برنده مزایده: 150,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 165,000,000 تومان
98

کیومرث کیاست

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 242,000,000 تومان
99

منوچهر نیازی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,650,000,000 تومان
100

ابوالقاسم سعیدی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 6,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,600,000,000 تومان
101

شنتیا ذاکرعاملی

بلوط پیر
قیمت برنده مزایده: 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 330,000,000 تومان
103

کریم نصر

چشم‌انداز سوخته
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
قیمت برنده مزایده: 6,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,820,000,000 تومان
105

حمیدرضا رحیمی‌نژاد

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 240,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 264,000,000 تومان
106

هایده زرین‌بال

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 660,000,000 تومان
107

عباس رستمیان

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان
108

مرتضی نعمت‌الهی

سیاوش از مجموعه فیگورها
قیمت برنده مزایده: 650,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 715,000,000 تومان
109

منصور قندریز

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 1,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,320,000,000 تومان
110

طلیعه کامران

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 190,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 209,000,000 تومان
111

داریوش قره‌زاد

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 330,000,000 تومان
112

ژازه تباتبایی

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 6,200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 6,820,000,000 تومان
113

حجت شکیبا

بدون‌عنوان
برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان
114

حمیدرضا اندرز

بدون‌عنوان
قیمت برنده مزایده: 450,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 495,000,000 تومان
115

رضوان صادق‌زاده

درخت‌ها از مجموعه همای و همایون
قیمت برنده مزایده: 1,900,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,090,000,000 تومان
116

رضا درخشانی

شکار باران
قیمت برنده مزایده: 8,400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 9,240,000,000 تومان