نهمین حراج تهران - تیر 1397 نهمین حراج تهران
1

پرویز کلانتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
2

ناصر اویسی

اسب‌ها
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
3

جعفر روح‌بخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
4

سیراک ملکونیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
5

فرشید ملکی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
6

غلامحسین نامی

دیوار 4
قیمت نهایی فروش : 250,000,000 تومان
7

محسن وزیری‌مقدم

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
8

مسعود عربشاهی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
9

لیلی متین‌دفتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
10

ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
11

منوچهر نیازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
12

فریده لاشایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
13

عباس کیارستمی

گاو گریان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
14

علیرضا اسپهبد

شاخ سرخ
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
15

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
16

منوچهر یکتایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 480,000,000 تومان
17

مسعود عربشاهی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
18

سونیا بالاسانیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 520,000,000 تومان
20

عبدالرضا دریابیگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
21

سیاوش کسرایی

فال قهوه
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
22

نصرالله افجه‌ای

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
23

حسین زنده‌رودی

ه هَوّز، هانسدل
قیمت نهایی فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 450,000,000 تومان
25

رضا مافی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
27

ناصر اویسی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
28

مهدی ویشکایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 250,000,000 تومان
29

بهمن محصص

پرنده I
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
32

ابوالحسن صدیقی

دهکده‌ای در کنار رود سن، پاریس (پونت آون)
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
33

محسن سهیلی

منظره شمال ایران
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
34

حسین شیخ

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
35

عیسی بهادری

زاینده رود اصفهان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
36

سمبات در کیورقیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
37

یرواند نهاپتیان

شبستان مسجد امام اصفهان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
38

محمود زنگنه

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
39

کیخسرو خروش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
40

عباس کاتوزیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
41

محمود فرشچیان

پیدایش
قیمت نهایی فروش : 900,000,000 تومان
42

حسین خطایی

شکار
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
43

حسن زرین‌قلم

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
44

محمد احصایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال
46

جلیل رسولی

بنی آدم اعضای یکدیگرند
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
47

رضا مافی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
48

پرویز تناولی

از مجموعه هیچ روی صندلی
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
49

عبدالرضا دریابیگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
50

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 5,100,000,000 تومان
51

حسین کاظمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
53

محسن وزیری‌مقدم

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
54

کوروش شیشه‌گران

سماور (طبیعت بیجان)
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
55

هوشنگ پزشک‌نیا

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
56

آیدین آغداشلو

معما 5، 6
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
57

ژازه تباتبایی

بدون عنوان از مجموعه ژنرال‌ها
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
58

هانیبال الخاص

انقلاب
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
59

مهدی ویشکایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
60

پرویز تناولی

از مجموعه سیمرغ
قیمت نهایی فروش : 290,000,000 تومان
61

توکل اسماعیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
62

گارنیک در هاکوپیان

طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
63

منوچهر یکتایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
64

حسین کاظمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 380,000,000 تومان
65

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,900,000,000 تومان
66

حسین محجوبی

محصول انسان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
67

ناصر عصار

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
68

محمود جوادی‌پور

خرمن‌کوبی
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
69

ابوالقاسم سعیدی

طبیعت بیجان با میوه‌ها
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
70

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
71

احمد اسفندیاری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
72

ناصر عصار

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
73

حسین زنده‌رودی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
74

منصور قندریز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,300,000,000 تومان
75

جعفر روح‌بخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
76

بهجت صدر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال
78

فرامرز پیلارام

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 450,000,000 تومان
79

محمد احصایی

خداوندا مرا آن ده که آن به
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان