اولین حراج تهران - خرداد 1391 اولین حراج تهران
101

رکسانا منوچهری

بدون عنوان از مجموعه ملاقات
قیمت نهایی فروش : 6,000,000 تومان
102

سمیرا علیخانزاده

کابوس خوشایند
قیمت نهایی فروش : 8,000,000 تومان
103

طاهره صمدی طاری

از مجموعه مقصد نامعلوم
قیمت نهایی فروش : 16,000,000 تومان
104

واحد خاکدان

سقوط شماره 4
قیمت نهایی فروش : 16,000,000 تومان
105

مهرداد محب علی

نفت (شل )
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
106

آیدین آغداشلو

از مجموعه خاطرات انهدام
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
107

فرح اصولی

از مجموعه حافظ
قیمت نهایی فروش : 19,000,000 تومان
108

نصرت الله مسلمیان

بدون عنوان از مجموعه پرتره
قیمت نهایی فروش : 19,000,000 تومان
109

شهریار احمدی

وجد براق از مجموعه معراج
قیمت نهایی فروش : 29,000,000 تومان
110

ناصر پلنگی

ایران امروز
قیمت نهایی فروش : 17,000,000 تومان
111

وحید چمانی

اسید آمینه
قیمت نهایی فروش : 14,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
116

غلامحسین نامی

بدون عنوان از مجموعه کهکشان
قیمت نهایی فروش : 25,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
118

پرویز تناولی

دیوار و سه هیچ
قیمت نهایی فروش : 116,000,000 تومان
119

مونا پاد

این مکان و آن مکان
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
120

امیر صادق طهرانی

سوره توحید
قیمت نهایی فروش : 8,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 9,000,000 تومان
122

عذرا عقیقی بخشایشی

شوق پرواز
قیمت نهایی فروش : 13,000,000 تومان
123

علی شیرازی

سوره حمد
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
125

محمد احصایی

ذکر تصویری الله
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
128

صداقت جباری

راز نهان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
129

عین الدین صادق زاده

سر ز پايت برندارم روز و شب
قیمت نهایی فروش : 11,000,000 تومان
130

هادی روشن ضمیر

گرداب عشق
قیمت نهایی فروش : 10,000,000 تومان
131

پرویز تناولی

عشاق هيچ
قیمت نهایی فروش : 57,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
136

ناصر اویسی

از مجموعه اسب ها
قیمت نهایی فروش : 19,000,000 تومان
137

جلال شباهنگی

بدون عنوان از مجموعه کوير
قیمت نهایی فروش : 10,000,000 تومان
138

کوروش ادیم

از مجموعه يک روياي پاييزي
قیمت نهایی فروش : 3,000,000 تومان
139

بیژن صیفوری

تبارِ نهادین، از مجموعه کاستی همگانی
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
140

عباس کیارستمی

پرتره از مجموعه سفيدبرفي
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
142

رضا درخشانی

درخت زندگي (طلا)
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 44,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
145

حبیب الله صادقی

از مجموعه گلشن خیال
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
146

رضا یحیایی

چالش
قیمت نهایی فروش : 6,000,000 تومان
147

کامبیز صبری

قضاوت يا تجربه؟
قیمت نهایی فروش : 9,000,000 تومان
148

سارا آریان پور

از مجموعه هيچ چکس
قیمت نهایی فروش : 3,000,000 تومان
149

سعید رفیعی منفرد

بدون عنوان از مجموعه سبز، سفيد، سرخ
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
151

پرویز تناولی

شاعر و استخوان شیر
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
152

افشین پیرهاشمی

پايان زمان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
153

مجید کورنگ بهشتی

نابهنگام
قیمت نهایی فروش : 6,000,000 تومان
154

امیر حسین حشمتی

اشاره از مجموعه ابهام
قیمت نهایی فروش : 4,000,000 تومان
155

شادی قدیریان

شاپرک خانم
قیمت نهایی فروش : 6,000,000 تومان
156

علیرضا فانی

تعليق
قیمت نهایی فروش : 6,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
158

دانا نهداران

از مجموعه موناليزاي من
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
159

افشین پیرهاشمی

معشوقه به سامان شد
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 15,000,000 تومان
161

حامد رشتیان

گشايش از مجموعه شير وخورشيد
قیمت نهایی فروش : 13,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 11,000,000 تومان
164

سهند حسامیان

گنبد کبود
قیمت نهایی فروش : 5,000,000 تومان
165

پویا آریان پور

از مجموعه موجودات بُرنده
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
166

آرمان استپانیان

قماربازها (بر اساس اثر پل سزان با همين نام)
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
168

قاسم حاجی زاده

بدون عنوان از مجموعه خانواده
قیمت نهایی فروش : 9,000,000 تومان
169

صادق تیرافکن

جمعيت کثير شماره 10
قیمت نهایی فروش : 7,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 44,000,000 تومان
172

مجتبی تاجیک

صندوق پست از مجموعه جعبه ها
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 13,000,000 تومان