دومین حراج تهران - خرداد 1392 دومین حراج تهران
1

عذرا عقیقی بخشایشی

نیست جز او
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 13,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 23,000,000 تومان
4

بیتا وکیلی

بهمن
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
5

مجتبی تاجیک

آپارتمان از مجموعه جعبه ها
قیمت نهایی فروش : 10,000,000 تومان
6

سمیرا علیخانزاده

شماره 2 از مجموعه صدسالگی
قیمت نهایی فروش : 14,000,000 تومان
7

محمد طباطبایی

عجیب تر از بهشت
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
8

حامد رشتیان

از مجموعه شیر وخورشید
قیمت نهایی فروش : 17,000,000 تومان
9

وحید چمانی

اسید آمینه ها
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
10

احمد مرشدلو

بدون عنوان از مجموعه خواب
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
11

شهریار احمدی

در جستجوی امر قدسی از مجموعه معراج
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
13

پرویز کلانتری

شهر گمشده من
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
16

جلال شباهنگی

بدون عنوان از مجموعه کویر
قیمت نهایی فروش : 15,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
18

کاظم چلیپا

باغ سوخته
قیمت نهایی فروش : 16,000,000 تومان
19

مرتضی ممیز

ساحل
قیمت نهایی فروش : 16,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
25

پویا آریان پور

پیش طرح یک زیبایی ناتمام
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
26

مصطفی دره باغی

بافته با روح، گره خورده با قلب
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 560,000,000 تومان
29

محمود جوادی پور

شب صحرا
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
32

ژازه تباتبایی

زن و زنگوله
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
33

آیدین آغداشلو

نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
34

نصرت الله مسلمیان

بدون عنوان از مجموعه پرتره
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
35

واحد خاکدان

معمای سیاه
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
36

افشین پیرهاشمی

ژاندارک
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
37

قاسم حاجی زاده

ستارخان
قیمت نهایی فروش : 25,000,000 تومان
38

طاهره صمدی طاری

همهمه از مجموعه مقصد نامعلوم
قیمت نهایی فروش : 24,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 560,000,000 تومان
45

بهداد لاهوتی

بدون عنوان از مجموعه بامیه
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
46

مونا پاد

دو اسب
قیمت نهایی فروش : 28,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
51

سیمین اکرامی

زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
52

بهروز دارش

نیایش یک قهرمان
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
53

کامبیز صبری

تا به آنجا که به یاد دارم
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
54

محمود بخشی

تهران از خرم-شهر
قیمت نهایی فروش : 72,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
58

منصوره حسینی

یاد یک حماسه
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
59

علی شیرازی

وصل و هجران
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
60

احمد محمدپور

یاد باد
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 17,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
66

حبیب الله صادقی

قطعه ای از بهشت
قیمت نهایی فروش : 13,000,000 تومان
67

بهنوش فروتن

بدون عنوان از مجموعه درختان
قیمت نهایی فروش : 15,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
69

رضا درخشانی

بزشیطون درگاردن پارتی شاه
قیمت نهایی فروش : 270,000,000 تومان
70

عباس کیارستمی

گاو گریان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
71

شادی قدیریان

از مجموعه هیچ، هیچ
قیمت نهایی فروش : 16,000,000 تومان
72

بهمن جلالی

گلها از مجموعه تصویر خیال
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
73

ناصر پلنگی

زیبایی و زخم
قیمت نهایی فروش : 24,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 11,000,000 تومان
77

سیامک عزمی

من اینجا طاقت ماندن ندارم
قیمت نهایی فروش : 11,000,000 تومان
78

سعید احمدزاد

خود متناقض
قیمت نهایی فروش : 15,000,000 تومان
79

عادل یونسی

سرود رؤیای نادیده
قیمت نهایی فروش : 24,000,000 تومان
80

دانا نهداران

از مجموعه مونالیزای من
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
81

هنگامه صدری

برنده برنده
قیمت نهایی فروش : 16,000,000 تومان
82

رضا کیانیان

او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان