سومین حراج تهران - خرداد 1393 سومین حراج تهران
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
3

امیر صادق طهرانی

از محبت خارها گل می‌شود
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
4

عین الدین صادق زاده

حافظ‌نامه
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
5

Parviz Tanavoli

عشاق هيچ
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
7

تاها بهبهانی

من یک سره می‌خوانم، تا پرده شب افتد
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
8

نصرت الله مسلمیان

بدون عنوان از مجموعه پرتره
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
9

بابک روشنی نژاد

شما اینجا چه کار می‌کنید این وقت شب شماره 3 از مجموعه پرسونا
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
10

رضا عظیمیان

احساس غیرعادی خوب بودن شماره 1 از مجموعه دانلود
قیمت نهایی فروش : 24,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
13

امیر‌نصر کم‌گویان

تثلیث شماره 2
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
14

هنگامه صدری

ابوالقاسم فردوسی از مجموعه راز فرنگیس در تهران
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
17

آیدین آغداشلو

از مجموعه خاطرات انهدام
قیمت نهایی فروش : 380,000,000 تومان
18

نزار موسوی‌نیا

از مجموعه طوطی و بازرگان
قیمت نهایی فروش : 14,000,000 تومان
19

دانا نهداران

از مجموعه تشنج‌های لذت
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
22

داریوش قره‌زاد

بدون عنوان از مجموعه هویت ملی
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
25

جلال شباهنگی

بدون عنوان از مجموعه کویر
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
30

شهریار احمدی

درخت حکما از مجموعه خاک خوب
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
31

عباس کیارستمی

از مجموعه سفید برفی
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
34

بهنوش فروتن

از مجموعه کهکشان من
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 165,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
37

بهمن دادخواه

از مجموعه گروگان‌ها
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
39

بیتا وکیلی

ایران
قیمت نهایی فروش : 48,000,000 تومان
40

فرهاد مشیری

الله طلایی
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
41

علیرضا آستانه

نام اعظم
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
43

محمد احصایی

محبت
قیمت نهایی فروش : 580,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
49

فرشید مثقالی

مونالیزا
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
50

حامد صدر ارحامی

سنگ خوردن بانوی شماره 13
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
51

شهره مهران

بدون عنوان از مجموعه دختران مدرسه ای
قیمت نهایی فروش : 28,000,000 تومان
52

طاهره صمدی طاری

از مجموعه شتابزدگی بی‌پایان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
53

مجتبی تاجیک

سادگی از مجموعه جعبه‌ها
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
54

محمود سبزی

مرلین نارنجی
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
55

محمد‌حسین عماد

بدون عنوان از مجموعه سایه روشن
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
56

محمود بخشی

تهران از خرم-شهر
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
57

صادق تیرافکن

کثرت شماره 1
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
58

سعید احمدزاده

به یاد کافکا و عروسک مسافر
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 210,000,000 تومان
63

سونیا بالاسانیان

زیر طاق (شماره 7)
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
67

پروانه اعتمادی

طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
70

مهدی مقیم‌نژاد

تاریخ من (از پروژه واقع نمایی ها، فصل سوم: مرز رویش سروها)
قیمت نهایی فروش : 10,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
72

رضا درخشانی

شکارِ آبیِ آسمان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
73

وحید چمانی

اسید آمینه ها
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
76

ژازه تباتبایی

گردش خانم با سگ
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
79

شارل حسین زنده رودی

ترکیب بندی
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
80

صداقت جباری

از مجموعه راز نهان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
81

محمد احصایی

حقیقت چیست؟
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
86

شهلا حبیبی

از مجموعه آفرینش
قیمت نهایی فروش : 44,000,000 تومان
87

نیوشا توکلیان

از مجموعه نگاه کن
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
88

ناصر پلنگی

از مجموعه زخم ها
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
89

سروش میلانی‌زاده

لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
قیمت نهایی فروش : 11,000,000 تومان
90

رضا کیانیان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان