چهارمین حراج تهران - خرداد 1394 چهارمین حراج تهران
1

جلیل رسولی

مرغ بسم‌الله
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 15,000,000 تومان
3

احمد آریامنش

از مجموعه زیر چرخ کبود
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
10

حسین محجوبی

خاطره درختی باشکوه در پاییزی در سوئد
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 10,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
16

علی فرامرزی

از مجموعه کویر‌ها
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
18

سونیا بالاسانیان

گستره‌های آرامش
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
22

شهلا حبیبی

از مجموعه صور خیال
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
23

حسین صدری

ردپای دوچرخه
قیمت نهایی فروش : 11,000,000 تومان
24

ژازه تباتبایی

بازگشت از مزرعه
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
26

رضا درخشانی

شکار قرمز شماره 4
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
28

فرشید مثقالی

انتظار
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
29

آیدین آغداشلو

معمای شماره 25
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
30

هوشنگ پزشک‌نیا

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
32

شهریار احمدی

در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه برخان برنج‌ فروشان قسمت 2(مجمع‌البحرین)
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
33

علی‌اکبر صادقی

باغ عشق
قیمت نهایی فروش : 450,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
35

بهمن دادخواه

از مجموعه عبور
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
36

مرتضی گودرزی

خلوت دل
قیمت نهایی فروش : 12,000,000 تومان
37

جهانگیر شهدادی

شب معمایی
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
39

آزاده اخلاقی

مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق 25 بهمن 1363از مجموعه به روایت یک شاهد عینی
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
40

عباس کیارستمی

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 950,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
47

نصرالله افجه ای

خوشه‌ها
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
49

علیرضا استانه

بدون عنوان از مجموعه دیرک
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 44,000,000 تومان
51

محمد احصایی

از مجموعه الفبای ازلی
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 28,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 24,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
60

بیتا وکیلی

از مجموعه ایران
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
61

پروانه اعتمادی

طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 350,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
68

ابوالحسن صدیقی

دهکده‌ای در نزدیکی فلورانس ایتالیا
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
73

جعفر پتگر

Lady in Green
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
78

نصرالله افجه ای

یک شعر از حافظ
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
81

پرویز تناولی

یادمان شماره 1 برای کلمه هیچ
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
85

هوشنگ پزشک‌نیا

پدر و پسر
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
87

صادق تیرافکن

مرد ایرانی
قیمت نهایی فروش : 46,000,000 تومان
88

محمد فرنود

پرواز به روشنایی
قیمت نهایی فروش : 10,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
91

لیلا ویسمه

بدون عنوان از مجموعه باعث تمام دردسرها خرگوش‌ها بودند
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
94

مهرداد محب علی

بی‌نهایت اولیه شماره 5
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
96

نیکزاد نجومی

آخرین تماس
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
97

رضا درخشانی

سرو سرخ
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
98

لیلی متین‌دفتری

از مجموعه زنگوله‌ها
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 145,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
103

گوهر دشتی

ایران، بی‌عنوانی
قیمت نهایی فروش : 18,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 720,000,000 تومان
106

پویا آریان پور

عیش مداوم
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 22,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
110

محمد بزرگی

جهان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
113

کامبیز صبری

آنوقت‌ها آسمان را جور دیگری می‌دیدیم
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
114

علی ندایی

کسوف
قیمت نهایی فروش : 11,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 350,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
119

محمد طباطبایی

از مجموعه عجیب‌تر از بهشت
قیمت نهایی فروش : 26,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 15,000,000 تومان
121

معصومه مظفری

از مجموعه در حضور دیگران
قیمت نهایی فروش : 10,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 20,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
124

سیامک عزمی

پادشاهان اقلیم هیچ
قیمت نهایی فروش : 38,000,000 تومان
125

محمود سبزی

رنگ گل و نسرین
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان