پنجمین حراج تهران - خرداد 1395 پنجمین حراج تهران
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 34,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
7

بیژن رأفتی

مرغ سعادت
برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
11

بهمن محصص

طبیعت بی جان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
12

حسینعلی ذابحی

اشیای بازمانده
قیمت نهایی فروش : 30,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
14

آیدین آغداشلو

خاطرات انهدام، سال صفر سال یک
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 140,000,000 تومان
16

بهمن دادخواه

از مجموعه ی گروگان ها
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
21

علی‌اکبر صادقی

شکار حیوانات
قیمت نهایی فروش : 450,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 32,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 450,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
29

پرویز تناولی

بدون‌عنوان از مجموعه دیوار
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
30

محمد غفاری (کمال الملک)

تکچهره فخرالملک اردلان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
31

علی‌اکبر مزین‌الدوله

تکچهره میرزا عبدالوهاب خواجه نوری (نظام‌الملک)
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
32

حسین ارژنگی (میرمصور)

تکچهره دوستعلی خان معیرالممالک
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
33

جعفر پتگر

پیرمرد چپقی
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
36

علی رخساز

آرامگاه سعدی
قیمت نهایی فروش : 44,000,000 تومان
37

محسن سهیلی

شالیزار
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
38

ابوالحسن صدیقی

دهکده‌ای در کنار رود سن، پاریس (پونت آون)
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
39

میشا شهبازیان

مدرسه چهارباغ اصفهان
قیمت نهایی فروش : 50,000,000 تومان
40

یسی بهادری

شبستان مدرسه چهارباغ اصفهان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
41

حسین طاهرزاده بهزاد تبریزی

شاه شجاع و خواجه حافظ
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,250,000,000 تومان
43

محمد مدبر

بارگاه منوچهر
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
44

حسین قوللر آقاسی

قلعه کوک
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
50

جلیل رسولی

درخت دوستی
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
51

محمد احصایی

رقص آبی
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
55

حسین محجوبی

بهار در گیلان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,000,000,000 تومان
58

قیمت نهایی فروش : 450,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
64

جلیل ضیاءپور

من و پرواز
قیمت نهایی فروش : 720,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 900,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 650,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
71

سونیا بالاسانیان

ترکیب‌بندی شماره 4
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,470,000,000 تومان