Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر مدرن و معاصر ایران - خرداد 1394
1

مرغ بسم‌الله

امضاء: «2009 جلیل رسولی 1388» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 100×100 سانتی‌متر، در مجموع 200×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 850,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
2

بدون عنوان

امضاء: «روشن‌ضمیر 1392» (پایین وسط)
اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم
170×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال
قیمت فروش : 150,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
3

از مجموعه زیر چرخ کبود

امضاء: «آریامنش 1393» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال
قیمت فروش : 120,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
4

بدون عنوان

امضاء: «احمد محمدپور 93 » (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
160×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال
قیمت فروش : 180,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
5

هوس

امضاء: «Zende 2014» (پایین چپ)
ترکیب‌‌ مواد روی بوم
200×150سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال
قیمت فروش : 400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
6

بدون عنوان

امضاء: «علی شیرازی 1393» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
260×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
7

بدون عنوان

امضاء: «تاتاری 85» (پایین وسط)
ترکیب مواد روی پارچه
134×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385

برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال
قیمت فروش : 200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
8

بدون عنوان

امضاء: «دریابیگی69 Daryabeigi» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
120×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال
قیمت فروش : 460,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
9

بدون عنوان

امضاء: «نیازی M.Niazi 2014» (پایین چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

- تصویر اثر در کتاب "خیزش خیال" به کوشش گالری مژده به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال
قیمت فروش : 420,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
10

خاطره درختی باشکوه در پاییزی در سوئد

امضاء: «ح.محجوبیH.Mahjoubi 2005 »(پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
80×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال
قیمت فروش : 400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
11

بدون عنوان

امضاء: «ویشکایی 1349، Vishkai 70» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
72×94 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1349

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
12

بدون عنوان

امضاء: «خروش 1369» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
57×46 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال
قیمت فروش : 400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
13

رویا

امضاء: «صاحب‌اختیاری 1381» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1381

برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال
قیمت فروش : 100,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
14

بدون عنوان

امضاء: «Saeidi A» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
115×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
15

بدون عنوان

امضاء: «دشتی 82» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 300,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
16

از مجموعه کویر‌ها

امضاء: «علی فرامرزی 90» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، راست 100×100 سانتی‌متر، چپ 140×100 سانتی‌متر، در مجموع 240×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال
قیمت فروش : 320,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
17

بدون عنوان

امضاء: «SADRI 05» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال
قیمت فروش : 500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
18

گستره‌های آرامش

امضاء: «SONIA BALASANIAN 2014» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
172×174 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
19

بدون عنوان

امضاء: «روحبخش 1364» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
100×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1364

برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال
قیمت فروش : 850,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
20

بدون عنوان

امضاء: «S.Melkoonian 04» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
122×122 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383

کاتالوگ کریستیز، اکتبر 2009، دوبی

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
21

بدون عنوان

امضاء: «م. عربشاهی 35» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
180×135 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1355

برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 2,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
22

از مجموعه صور خیال

امضاء: «شهلا حبیبی 76» (پایین چپ)
ترکیب‌ مواد روی مقوا
100×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 420,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
23

ردپای دوچرخه

امضاء: «حسین صدری 91» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
170×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال
قیمت فروش : 110,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
24

بازگشت از مزرعه

آهن
48×31×98 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1353
تک نسخه

- تصویر اثر در کتاب "گزیده آثار ژاره تباتبایی" به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
25

بدون عنوان

امضاء: «قندریز44» (پایین راست)
رنگ‌‌روغن روی بوم
57×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1344

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,800,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
26

شکار قرمز شماره 4

امضاء: «Reza Derakhshani 2010 Re De» (پایین وسط)
رنگ‌روغن، براق‌کننده و طلا چسبانی روی بوم
250×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

پیشینه:
اثر حاضر توسط مجموعه‌‌دار خصوصی فعلی در سال 1389
مستقیماً از هنرمند خریداری گردیده است.
تصویر اثر در کتاب‌ "رضا درخشانی: گزیده‌ای از کارها"
نوشته پاتریک کرامر به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
27

بدون عنوان

امضاء: «کامبیز درمبخش 1393» (پایین روی هر لت)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 70×70 سانتی‌متر، در مجموع 140×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 300,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
28

انتظار

امضاء: «فرشید مثقالی» (روی پایه)
ترکیب مواد
78×120×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 460,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
29

معمای شماره 25

امضاء: « آیدین آغداشلو 1390 aydin 2011» (پایین وسط روی هر لت)
گواش و ورق طلا روی مقوا
دولته‌ای، هر‌کدام 58×78 سانتی‌متر، در مجموع 116×78 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 5,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
30

بدون عنوان

امضاء: «H-PEZESHKNIA» (پایین چپ)
پاستل روی مقوا
50×70 سانتی‌متر
سال تولید اثر: اواسط دهه 1350

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
31

بزم

امضاء: «کاظمی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی فیبر
85×54 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1326

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
32

در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه برخان برنج‌ فروشان قسمت 2(مجمع‌البحرین)

امضاء: «در جستجوی سنگ آتش‌زنه Sh.A 014» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
140×270 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
33

باغ عشق

امضاء: «ع. صادقی A.S 2010» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی مقوا کشیده شده روی چوب
چهارلته‌ای، هر کدام 85×95 سانتی‌متر، در مجموع 170×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 4,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
34

بدون عنوان

امضاء: «تاها 2012TAHA 2» (روی بدنه)
برنز
40×70×67 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 2 از تعداد 10 نسخه

برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
قیمت فروش : 550,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
35

از مجموعه عبور

امضاء: «Dadkhah 4/8» (روی پایه)
برنز
13×20×40 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1371
شماره 4 از تعداد 8 نسخه

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 750,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
36

خلوت دل

امضاء: «78 مرتضی گودرزی (دیباج)» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1378

برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال
قیمت فروش : 120,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
37

شب معمایی

امضاء: «جهانگیر شهدادی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال
قیمت فروش : 220,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
38

بدون عنوان

امضاء: «سیاوش کسرایی 67» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
98×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1367

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال
قیمت فروش : 360,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
39

مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق 25 بهمن 1363از مجموعه به روایت یک شاهد عینی

چاپ دیجیتال فیس‌مونت روی کاغذ هانموله
212×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390
شماره 5 از تعداد 9 نسخه

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال
قیمت فروش : 180,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
40

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی

امضاء: «عباس کیارستمی1/1» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
250×146 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک نسخه

برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال
قیمت فروش : 850,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
41

بدون عنوان

امضاء: «39/9/28 ممیز» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
100×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1339

کاتالوگ کریستیز، اکتبر 2008، دوبی

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,100,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
42

بدون عنوان

امضاء: «Yektai 77» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
137×122 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1356
کاتالوگ دویل، نوامبر 2014، نیویورک

برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 9,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
43

بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
65×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347

پیشینه :
این اثر توسط مجموعه‌دار خصوصی فعلی
از مجموعه استاد پرویز تناولی در سال 1377 خریداری شده است.

برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
44

بدون عنوان

امضاء: «کلانتری» (پایین چپ)
ترکیب ‌مواد روی بوم
130×76 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اواخر دهه 1350

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
45

بدون عنوان

امضاء: «سهراب سپهری» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
130×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1350

برآورد قیمت : 12,000 - 8,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 17,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
46

گفتگو

امضاء: «هانیبال الخاص 7/78» فارسی و آشوری (وسط)
ترکیب مواد روی مقوا
95×114 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1378

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 950,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
47

خوشه‌ها

امضاء: «نصرالله افجه‌ای Afjei» (بالا چپ)
اکریلیک روی بوم
160×165 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
48

بدون عنوان

امضاء: «صداقت جباری 1393» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
49

بدون عنوان از مجموعه دیرک

امضاء: «آستانه 2014 1/3» (روی بدنه)
آهن
50×50×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 1 از تعداد 3 نسخه

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 380,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
50

بدون عنوان

امضاء: «Mehrdad 09» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
146×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال
قیمت فروش : 440,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
51

از مجموعه الفبای ازلی

امضاء: «MEhsaei 2011 محمد احصایی13‌» (پایین راست)
رنگ ماشین روی بوم
192×142 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

برآورد قیمت : 3,500 - 2,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
52

بدون عنوان

امضاء: «امیدی 87» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
قیمت فروش : 280,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
53

شیرین

امضاء: «Farnaz R.jah 2014» (روی بدنه)
برنز
17×60×21.5 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 3 از تعداد 4 نسخه

برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال
قیمت فروش : 240,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
54

هیچ

امضاء: «Parviz 1972» (روی پایه)
برنز
12×12×34 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1351
تک‌ نسخه

پیشینه:
اثر حاضر توسط مجموعه‌‌دار خصوصی فعلی
از گالری لازار در سال 1374 خریداری گردیده است.

برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 2,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
55

بدون عنوان

امضاء: «مافی 1351،MAFI» (پایین چپ)
ترکیب ‌مواد روی فیبر
41×56 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1351

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 900,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
56

بدون عنوان

امضاء: «GH-Nami 07» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
57

بدون عنوان

امضاء: «Roma 14 May 1962 Vasiri» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
100×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1341

برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,100,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
58

بدون عنوان

امضاء: «شیشه‌گران 65» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1365

برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 2,400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
59

بدون عنوان

امضاء: «Sadr» (پایین راست)
ترکیب مواد روی آلومینیوم کشیده‌شده روی چوب
80×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1363

برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال
قیمت فروش : 2,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
60

از مجموعه ایران

امضاء: «بیتا وکیلی 1393» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
دو‌لته‌ای، هر کدام 120×200 سانتی‌متر، در مجموع 240×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
61

طبیعت بیجان

امضاء: «پروانه اعتمادی 43» (پایین چپ)
رنگ‌‌روغن و سیمان روی فیبر
60×62 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1343

برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
62

بدون عنوان

امضاء: «عین‌الدین صادق‌زاده 1389» (پایین راست)
قیر و مرکب روی بوم
120×220 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
قیمت فروش : 380,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
63

بدون عنوان

امضاء: «فرهاد مشیری 1379، Farhad Moshiri 2000» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
120×235 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1379

برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
64

بدون عنوان

امضاء: «B. Mohassess 69» (پایین راست)
رنگ‌‌روغن روی بوم
70×50 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1348

برآورد قیمت : 2,500 - 1,800 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,700,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
65

بدون عنوان

امضاء: «Yektai 65» (پایین راست)
رنگ‌ روغن روی بوم
76×45 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1344

برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,700,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
66

بدون عنوان

امضاء: «محمد غفاری کمال الملک 1331» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
63×79 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1292
.

برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 5,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
67

بدون عنوان

امضاء: «مطلب 1314» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
60×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1275

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
68

دهکده‌ای در نزدیکی فلورانس ایتالیا

رنگ ‌روغن روی بوم
45×35 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1309

- تصویر اثر در کتاب "ابوالحسن‌خان صدیقی" به کوشش هادی سیف، انتشارات یونسکو، به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 460,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
69

بدون عنوان

امضاء: «علی محمد حیدریان 1327» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی فیبر
48×30 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1327

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
70

بدون عنوان

امضاء: «علی رخساز» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
53×83 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اوایل دهه 1320

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 550,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
71

بدون عنوان

امضاء: «محسن سهیلی 1342» (پایین راست)
رنگ‌‌روغن روی بوم
90×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1342

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
72

بدون عنوان

امضاء: «عمل کمترین اسمعیل سنه 1333» (پایین چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
56×41 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1294

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 650,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
73

Lady in Green

امضاء: «ج-پتگر 1325» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
55×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1325

- تصویر اثر در کتاب "جعفر پتگر 1384-1299" به کوشش عزیزالله امینیان، بنیاد فرهنگی جعفر پتگر، به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 650,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
74

بدون عنوان

امضاء: «HAMIDI» (پایین چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
90×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اواسط دهه 1370

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 800,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
75

بدون عنوان

امضاء: «M.J.pour,campaign Nov.1976» (پایین چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
101×78 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1355

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 750,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
76

بدون عنوان

امضاء: «حسن زرین‌قلم 1315» (وسط)
ترکیب مواد روی مقوا
51×45 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1276

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 2,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
77

بدون عنوان

امضاء: «رضا مافی 1352» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی فیبر
47×98 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1352

برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,800,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
78

یک شعر از حافظ

امضاء: «نصرالله افجه ای‌ Afjei» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385

کاتالوگ کریستیز، اکتبر 2009، دوبی

برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,800,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
79

بدون عنوان

امضاء: «Golnaz Fathi 2007» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
130×145 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 460,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
80

بدون عنوان

امضاء: «Salar» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
190×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
اطلاعات بیشتر
81

یادمان شماره 1 برای کلمه هیچ

امضاء: «Parviz 72» (روی بدنه)
برنز
23×23×72 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1351
تک‌نسخه

پیشینه:
اثر حاضر توسط مجموعه‌‌دار خصوصی فعلی در سال 1377
مستقیماً از هنرمند خریداری گردیده است.

- تصویر اثر در کتاب "پرویز تناولی" از انتشارات گالری میم به چاپ رسیده است.
- تصویر اثر در کتاب‌ "پرویز تناولی: مجسمه‌ساز، نویسنده و مجموعه‌دار" نوشته دیوید گالووی به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 5,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
82

بدون عنوان

آهن
دختر: 11×17×69 سانتی‌متر
پسر: 11×24×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اواخر دهه 1350
تک نسخه

- تصویر اثر در کتاب "گزیده آثار ژاره تباتبایی" چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,800,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
83

بدون عنوان

امضاء: «منصوره حسینی 1336» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
54×78 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1336

- پرتره استاد حسن کسایی، نوازنده نی

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 550,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
84

بدون عنوان

امضاء: «Vishkai » (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
61×76 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اواخر دهه 1340

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
85

پدر و پسر

امضاء: «H. Pezeshknia» (پایین چپ)
پاستل روی مقوا
70×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اواخر دهه 1350

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
86

بدون عنوان

امضاء: « Pirhashemi 012» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 650,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
87

مرد ایرانی

چاپ عکس رنگی
100×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1379
تک‌نسخه

پیشینه:
اثر حاضر توسط مجموعه‌دار خصوصی فعلی
از گالری سیحون در سال 1380 خریداری شده است.

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 460,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
88

پرواز به روشنایی

امضاء: «محمد فرنود» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
100×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383

برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال
قیمت فروش : 100,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
89

بدون عنوان

امضاء: «مسلمیان 2005» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
220×167 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 650,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
90

بدون عنوان

امضاء: «GH.HAjiZADEH 1979» (بالا چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
128×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1358

برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
91

بدون عنوان از مجموعه باعث تمام دردسرها خرگوش‌ها بودند

امضاء: «Vismeh 013» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×210 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال
قیمت فروش : 200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
92

بدون عنوان

امضاء: «خسرو. ح 1384» (پایین چپ)
ترکیب ‌مواد و چاپ سیلک روی مقوا کشیده شده روی بوم
120×192 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 400,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
93

بدون عنوان

فولاد
122×100×60 سانتی متر
تاریخ اثر 1384
تک نسخه

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال
قیمت فروش : 600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
94

بی‌نهایت اولیه شماره 5

امضاء: «محب‌علی 93» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
323×207 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال
قیمت فروش : 500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
95

بدون عنوان

امضاء: «قره‌زاد‌ 2014» (وسط)
اکریلیک روی بوم
180×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال
قیمت فروش : 320,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
96

آخرین تماس

امضاء: «N.NODJOUMI 2001» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
125×183 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1380

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 850,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
97

سرو سرخ

امضاء: «رضا درخشانی» (بالا وسط)
رنگ‌روغن، براق‌ کننده و طلا چسبانی روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 180×200 سانتی‌متر، در مجموع 360×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
98

از مجموعه زنگوله‌ها

امضاء: «Leyly 66» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
60×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1345

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,100,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
99

بدون عنوان

امضاء: «n.assar 61» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
81×116 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1340

برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,450,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
100

بدون عنوان

امضاء: «Sepehri 72» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1351

برآورد قیمت : 16,000 - 12,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 28,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
101

بدون عنوان

امضاء: «فریده لاشایی 89» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 100×100 سانتی‌متر، در مجموع 200×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
102

بدون عنوان

امضاء: «عباس کیارستمی1/1» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
220×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385
تک نسخه

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
قیمت فروش : 550,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
103

ایران، بی‌عنوانی

امضاء: « Gohar Dashti, 2013, 3/7» (پشت اثر)
چاپ اینجکت
120×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
شماره 3 از تعداد 7نسخه به علاوه 2 نسخه هنرمند
مجموعه خصوصی

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال
قیمت فروش : 180,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
104

بدون عنوان

امضاء: «بخش‌پور63 Bakhshpour 84» (پایین وسط)
مرکب روی مقوا
50×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1363

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 260,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
105

بدون عنوان

امضاء: «B. Mohassess 69» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی فیبر
70×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1348

کاتالوگ ساتبیز، مارچ 2014، لندن

برآورد قیمت : 3,500 - 2,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 7,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
106

عیش مداوم

امضاء: «پویا آریان‌پور 1392» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
قطر 170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 550,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
107

بدون عنوان

امضاء: «هادی جمالی 92 JAMALI013» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی آلومینیوم کشیده شده روی چوب
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال
قیمت فروش : 220,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
108

بدون عنوان

امضاء: «n.assar 63» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
95×128 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1342

برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 1,900,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
110

جهان

امضاء: «بزرگی» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال
قیمت فروش : 420,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
111

بدون عنوان

امضاء: «علیرضا کرمی» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
سه‌لته‌ای هر کدام 40×180 سانتی‌متر، در مجموع 120×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال
قیمت فروش : 260,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
112

مهر

امضاء: « 93 محمد احصایی 13 MEhsaei 2014 » (پایین چپ)
رنگ‌روغن و ورق طلای 22 عیار روی بوم
167×226 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
113

آنوقت‌ها آسمان را جور دیگری می‌دیدیم

امضاء: «Kambiz Sabri 2012 » (روی بدنه)
فایبرگلاس و پلاکسی‌گلاس
35×55×85 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 1 از تعداد 2 نسخه به علاوه یک نسخه هنرمند

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال
قیمت فروش : 380,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
114

کسوف

امضاء: «بصیر 2013» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 90×180 سانتی‌متر، در مجموع 180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال
قیمت فروش : 110,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
115

بدون عنوان

امضاء: «Mona 014» (روی پایه)
برنز
20×40×52 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک‌ نسخه

برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
قیمت فروش : 340,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
116

عشاق

امضاء: «پرویز» (بالا راست)
مس
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347

برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,500,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
117

پرتره

امضاء: «شیشه‌گران 92 KOOROSH» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
165×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
118

بدون عنوان

مضاء: «حامد S 2014» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
قیمت فروش : 750,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
119

از مجموعه عجیب‌تر از بهشت

امضاء: «1393- Tabatabai 2014» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال
قیمت فروش : 260,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
120

بدون عنوان

امضاء: «میترا کاویان 92 Kavian 2013» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
80×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال
قیمت فروش : 150,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
121

از مجموعه در حضور دیگران

امضاء: «معصومه مظفری Masoumeh Mozaffari» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
180×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال
قیمت فروش : 100,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
122

بدون عنوان

امضاء: «حمید پازوکی Hamid Pazoki» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال
قیمت فروش : 200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
123

بدون عنوان

امضاء: «سهراب سپهری» (پایین راست)
رنگ‌‌روغن روی بوم
100×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1340

تصویر اثر در کتاب "نقاشیها و طرحهای سهراب سپهری" با تنظیم پیروز سیار به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 7,000 - 5,000 میلیون ریال
قیمت فروش : 7,000,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
124

پادشاهان اقلیم هیچ

امضاء: «سیامک عزمی Siamak.A » (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال
قیمت فروش : 380,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
125

رنگ گل و نسرین

امضاء: «SABZI» (پایین راست)
اکریلیک، گواش و ورق طلا روی بوم
213×153 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال
قیمت فروش : 600,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر
126

بدون عنوان

امضاء: «م. عربشاهی 51» (بالا راست)
ترکیب‌ مواد روی بوم
190×88 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1351

برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال
قیمت فروش : 3,200,000,000 ریال
اطلاعات بیشتر