105 لیلی طاهری (متولد 1360) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: لیلی طاهری (متولد 1360)
نام اثر : قفس

امضاء: «Leyli T» (روی اثر)
برنز
84×70×72 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : قفس

امضاء: «Leyli T» (روی اثر)
برنز
84×70×72 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 105 از لیلی طاهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.