114 محسن راستانی (متولد 1337) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محسن راستانی (متولد 1337)
نام اثر : از مجموعه خانواده ایرانی

امضاء: «راستانی» (پایین وسط)
چاپ روی کاغذ عکاسی
180×132 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه خانواده ایرانی

امضاء: «راستانی» (پایین وسط)
چاپ روی کاغذ عکاسی
180×132 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 114 از محسن راستانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.