115 بزرگمهر حسین پور (متولد 1355) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بزرگمهر حسین پور (متولد 1355)
نام اثر : قافله

امضاء: «حسین 94» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
160×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : قافله

امضاء: «حسین 94» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
160×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 115 از بزرگمهر حسین پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.