12 رضا خدادادی (متولد 1339) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا خدادادی (متولد 1339)
نام اثر : از مجموعه حیرانی

امضاء: «خدادادی 1386 R.Khodadadi 2007 » (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه حیرانی

امضاء: «خدادادی 1386 R.Khodadadi 2007 » (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از رضا خدادادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.