20 فرح ابوالقاسم (متولد 1339) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرح ابوالقاسم (متولد 1339)
نام اثر :

امضاء: «فرح سیدابوالقاسم 1390» (چپ وسط)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «فرح سیدابوالقاسم 1390» (چپ وسط)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 20 از فرح سیدابوالقاسم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.