34 بابک کاظمی (متولد 1362) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بابک کاظمی (متولد 1362)
نام اثر : از مجموعه خروج شیرین و فرهاد

امضاء: «Babak Kazemi» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
120×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه خروج شیرین و فرهاد

امضاء: «Babak Kazemi» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
120×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 34 از Babak Kazemi به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.