45 جلال سپهر (متولد 1347) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال سپهر (متولد 1347)
نام اثر : از مجموعه محدوده قرمز

امضاء: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه محدوده قرمز

امضاء: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 45 از جلال سپهر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.