48 آرش حنایی (متولد 1357) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: آرش حنایی (متولد 1357)
نام اثر : از مجموعه پایتخت

امضاء: «ح ن ا ی ی 3/3» (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 3 از تعداد 3 نسخه + 2 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه پایتخت

امضاء: «ح ن ا ی ی 3/3» (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 3 از تعداد 3 نسخه + 2 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از آذش حنایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.