98 رافی داوتیان (متولد 1350) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رافی داوتیان (متولد 1350)
نام اثر : چند عدد سوزن را می توان بر صورت یک فرشته قرار داد؟

امضاء: «Raffie Davtian 2015 II» (روی اثر)
پلکسی گلاس
52×59×86 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 2 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : چند عدد سوزن را می توان بر صورت یک فرشته قرار داد؟

امضاء: «Raffie Davtian 2015 II» (روی اثر)
پلکسی گلاس
52×59×86 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 2 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 98 از رافی داوتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.