104 روشنا رستمی (متولد 1362) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: روشنا رستمی (متولد 1362)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «روشنا 93» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
180×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 90,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 99,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «روشنا 93» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
180×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از روشنا رستمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.