105 سلیم صالحی (متولد 1356) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: سلیم صالحی (متولد 1356)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه مینوتورها

امضا: « SALIMS 2023» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 500,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه مینوتورها

امضا: « SALIMS 2023» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 105 از سلیم صالحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.