110 بهروز زیندشتی (متولد 1357) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهروز زیندشتی (متولد 1357)
نام اثر : اعداد مقدس

امضا: «زیندشتی 1401» (پایین چپ)
جوهر و اکریلیک روی بوم
120×220 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 150,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 165,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اعداد مقدس

امضا: «زیندشتی 1401» (پایین چپ)
جوهر و اکریلیک روی بوم
120×220 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از بهروز زیندشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.