21 علیرضا چمک (متولد 1366) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا چمک (متولد 1366)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «علیرضا چمک» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
قطر 130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 100,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «علیرضا چمک» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
قطر 130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از علیرضا چمک به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.