3 محمدعلی علی‌خانی (متولد 1365) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدعلی علی‌خانی (متولد 1365)
نام اثر : هزار و یک حرف

امضا: «علی‌خانی 1402 AliKhani 2023» (پشت اثر)
اکریلیک و بوم بریده‌شده روی بوم
147×242 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 170,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 187,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هزار و یک حرف

امضا: «علی‌خانی 1402 AliKhani 2023» (پشت اثر)
اکریلیک و بوم بریده‌شده روی بوم
147×242 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از محمدعلی علی‌خانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.