90 سارا سهیلی‌فر (متولد 1363) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: سارا سهیلی‌فر (متولد 1363)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «Sara. Soheilyfar 2011» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 60,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 66,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «Sara. Soheilyfar 2011» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از سارا سهیلی‌فر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.