91 مائده امیری (متولد 1364) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: مائده امیری (متولد 1364)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه پرتره‌های آقای فرشته

امضا: «MA 22 » (پایین وسط)
رنگ‌روغن و ورق‌نقره روی بوم
سه‌لته‌ای، هر لت 84×110، در مجموع 252×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 80,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 88,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه پرتره‌های آقای فرشته

امضا: «MA 22 » (پایین وسط)
رنگ‌روغن و ورق‌نقره روی بوم
سه‌لته‌ای، هر لت 84×110، در مجموع 252×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 91 از مائده امیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.