93 وحید حکیم (متولد 1344) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: وحید حکیم (متولد 1344)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «1388 و.حکیم . 2008, V. HakiM» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
125×185 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 400,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «1388 و.حکیم . 2008, V. HakiM» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
125×185 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 93 از وحید حکیم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.