18 بهرنگ صمدزادگان (متولد 1358) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهرنگ صمدزادگان (متولد 1358)
نام اثر : آشوب

امضاء: «BEHRANG 2017-96» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
140×۱01 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آشوب

امضاء: «BEHRANG 2017-96» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
140×۱01 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از بهرنگ صمدزادگان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.