18 کیوان عسگری (متولد 1346) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیوان عسگری (متولد 1346)
نام اثر : هنوز خواب تو را میبینم

ترکیب مواد روی بوم
140×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هنوز خواب تو را میبینم

ترکیب مواد روی بوم
140×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از کیوان عسگری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.