61 محمد رضا یزدی (متولد ۱۳۶۵) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد رضا یزدی (متولد ۱۳۶۵)
نام اثر : آتاراکسی از مجموعه نبض بی جان

آهن و چوب
90×90×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره ۲ از تعداد ۳ نسخه+ ۲ نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آتاراکسی از مجموعه نبض بی جان

آهن و چوب
90×90×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره ۲ از تعداد ۳ نسخه+ ۲ نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از محمد رضا یزدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.