114 بیژن اخگر (متولد 1343) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: بیژن اخگر (متولد 1343)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « ب اخگر 89-E-2 » (وسط راست)
کلاژ روی بوم
225×119 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 1200 -800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « ب اخگر 89-E-2 » (وسط راست)
کلاژ روی بوم
225×119 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 114 از بیژن اخگر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.