12 ماشاالله محمدی (متولد 1348) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: ماشاالله محمدی (متولد 1348)
نام اثر : پنجره‌های روشن

امضاء: «محمدی 1395» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پنجره‌های روشن

امضاء: «محمدی 1395» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از ماشاالله محمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.